«Χρηματοδότηση ΑΕΙ με ποιοτικά κριτήρια, για πρώτη φορά στην πράξη», Άρθρο της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκης Κεραμέως, για την εφημερίδα Αθμόνιον Βήμα

0

Ήδη από φέτος γίνονται πράξη ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην κατεύθυνση της συνολικής αναβάθμισης του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Η πρόσφατη Υπουργική απόφαση που αφορά στη χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων μας σηματοδοτεί μία νέα εποχή διαφάνειας, δίκαιης κατανομής πόρων και αποτελεσματικότητας, αλλά και κινητροδότησης και αριστείας. Είναι η πρώτη φορά που δημόσια ιδρύματα χρηματοδοτούνται βάσει αντικειμενικών αλλά και ποιοτικών κριτηρίων και όχι με απόφαση Υπουργού, όπως ίσχυε μέχρι το 2019.

Με το νομοθετικό πλαίσιο που καθιερώσαμε, το 80% της τακτικής χρηματοδότησης κατανέμεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, με στόχο την κάλυψη των πραγματικών αναγκών κάθε Ιδρύματος, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαιτερότητες όπως ο αριθμός των τμημάτων, ο συνολικός αριθμός των ενεργών προπτυχιακών φοιτητών, η διάρκεια των προγραμμάτων α’ κύκλου σπουδών, οι απαιτήσεις εργαστηριακού εξοπλισμού των τμημάτων, η γεωγραφική διασπορά, το μόνιμο προσωπικό, το κόστος των λειτουργικών δαπανών αλλά και η κατανομή τακτικού προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους. Από το νέο οικονομικό έτος, το 20% της τακτικής χρηματοδότησης κατανέμεται με ποιοτικά κριτήρια και δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων των ΑΕΙ, που αφορούν σε πέντε επιμέρους ενότητες, εκ των οποίων κάθε ΑΕΙ αξιολογείται σε τρεις.

Η κοινή για όλα τα ΑΕΙ ενότητα αφορά στη συνεχή βελτίωση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων τους.  Η ενότητα αυτή είναι υποχρεωτική για όλα τα Πανεπιστήμια και αξιολογεί κυρίως κριτήρια που αφορούν σε ακαδημαϊκά ζητήματα του Ιδρύματος, όπως ο ρυθμός αποφοίτησης των εγγεγραμμένων φοιτητών, ο αριθμός των παρεχόμενων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών και των διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται ανά μέλος ΔΕΠ κ.α.

Στη συνέχεια, τα ΑΕΙ καλούνται να επιλέξουν 2 ακόμα ενότητες από τις 4, που αφορούν:

Πρώτον, την αριστεία στην έρευνα και τις επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού. Αξιολογούνται κυρίως κριτήρια που αφορούν την ερευνητική δραστηριότητα του Ιδρύματος, τόσο ως προς το τακτικό προσωπικό του όσο και από το έκτακτο ερευνητικό προσωπικό που απασχολείται μέσω του ΕΛΚΕ του οικείου ΑΕΙ.

Δεύτερον, τη διασύνδεση με την κοινωνία, την αγορά εργασίας, και την αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης. Βασικά κριτήρια αποτελούν η διοργάνωση Προγραμμάτων Σπουδών α’ κύκλου με πρακτική άσκηση των φοιτητών, η παροχή υπηρεσιών προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα από Πανεπιστημιακά Εργαστήρια του Ιδρύματος κ.ά.

Τρίτον, τη Διεθνοποίηση, με κριτήρια που σχετίζονται  με την εξωστρέφεια κάθε Ιδρύματος, όπως π.χ. η προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών, προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών  και προσωπικού του Ιδρύματος με πανεπιστήμια του εξωτερικού κ.ά.

Τέταρτον, την ποιότητα του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος. Η αξιολόγηση σε αυτή την ενότητα λαμβάνει υπόψη κριτήρια του εσωτερικού περιβάλλοντος του Ιδρύματος κυρίως σε θέματα οργάνωσης και υποστήριξης του προσωπικού και των φοιτητών, όπως π.χ η ύπαρξη βασικών διοικητικών δομών και η στελέχωσή τους με το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό (δομή απασχόλησης και σταδιοδρομίας, γραφείο υποστήριξης διδασκαλίας κ.ά.).

Αφού τα ΑΕΙ υποβάλουν τα στοιχεία τους, η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης προβαίνει σε αξιολόγηση αυτών και υπολογισμό της χρηματοδότησης κάθε ιδρύματος.

Από την αρχή της θητείας μας υιοθετήσαμε αντικειμενικά κριτήρια για την ετήσια τακτική χρηματοδότηση των ΑΕΙ, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες τους. Τώρα, πάμε ένα βήμα πιο μπροστά. Για πρώτη φορά εφαρμόζεται στην πράξη ένα σύστημα ποιοτικής αξιολόγησης κατά την κατανομή μέρους των τακτικών πόρων των Πανεπιστημίων μας. Ένα σύστημα που συνυπολογίζει τις πραγματικές δυνατότητές τους, αλλά και τους δίνει την ευκαιρία να επιλέξουν τους τομείς στους οποίους επιθυμούν τα ίδια να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους, ώστε να αναδειχθούν σε πρωτοπόρους της επιστημονικής κοινότητας και να κατακτήσουν τη θέση που τους αξίζει στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη.

 

Αφήστε μια απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε εδώ το όνομά σας