Για τον σεισμό χωρίς φόβο μα με γνώση, του Σταύρου Μ. Θεοδωράκη

0

 

Δεν το συνηθίζω στη δημόσια παρουσία μου και αρθρογραφία μου, αλλά θα υποκύψω στον πειρασμό και θα θυμηθώ την ιδιότητα του Πολιτικού Μηχανικού που χρόνια τώρα ασχολείται με τις αντισεισμικές κατασκευές και τον σχεδιασμό της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας.

Σε αυτό το γράψιμό μου θα αναφερθώ στην προετοιμασία της πόλης μας για τη μείωση των επιπτώσεων ενός ισχυρού σεισμού.

Να ξεκαθαρίσουμε εξ αρχής πως ο σεισμός δεν είναι παρά ένα φυσικό φαινόμενο.
Σε περιοχές που ο φλοιός της Γης έχει ρήγματα γίνονταν, γίνονται και θα γίνονται σεισμοί, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, είναι αναπότρεπτο.

Αυτό που μπορούμε να αποφύγουμε είναι ο σεισμός να είναι καταστροφικός.

Εδώ χρειάζεται να εξηγηθούν μερικά πράγματα ως προς το τι ορίζουμε ως καταστροφικό σεισμό, θα χρησιμοποιήσω ένα οικείο σε όλους παράδειγμα.

Σε μία ήπια σύγκρουση οχημάτων, από αυτές πού όλοι σχεδόν έχουμε βιώσει και περισσότερες από μία φορές, αναμένουμε και είναι αποδεκτό να προκληθεί στα οχήματα μικρή επισκευάσιμη με μικρό κόστος βλάβη, σε μία ισχυρή σύγκρουση αναμένουμε και είναι αποδεκτό να προκληθεί βαριά βλάβη και θεραπεύσιμος ήπιος τραυματισμός  επιβαινόντων που δεν θα θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τους. Σε μια εξαιρετικά ισχυρή σύγκρουση αναμένουμε και είναι αποδεκτό να καταστραφούν τα οχήματα και να υποστούν οι επιβαίνοντες βαριούς ίσως, θεραπεύσιμους πάντως τραυματισμούς που δεν θα θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους.

Όλα αυτά που σας περιέγραψα είναι οι αρχές σχεδιασμού των σύγχρονων οχημάτων, σε μία απλουστευτική βέβαια περιγραφή.

Ας δούμε τώρα πως αυτό μεταφέρεται στον σεισμό και τις επιπτώσεις του.
Για τον μικρού μεγέθους σεισμό που αρκετές φορές θα ζήσουμε, θέλουμε τα δομήματά μας να μη υποστούν παρά το πολύ ελαφρές και εύκολα επισκευάσιμες βλάβες, η πόλη μας θέλουμε να συνεχίσει να λειτουργεί φυσιολογικά και η κανονικότητα της ζωής μας να μη διαταράσσεται.
Για μεσαίου προς μεγάλου μεγέθους σεισμούς που ελάχιστες έως και καμία φορά στη ζωή μας θα ζήσουμε, αποδεχόμαστε τα δομήματά μας να υποστούν περισσότερες και πιο βαριές αλλά πάντοτε επισκευάσιμες βλάβες, τραυματισμοί ανθρώπων από δευτερογενή κυρίως αίτια μπορεί να προκληθούν, η πόλη μας αναστατώνεται αλλά γρήγορα βρίσκει ξανά ρυθμό, σε λίγες ώρες ή σε μερικές μέρες επιστρέφουμε στην καθημερινότητά μας.
Για μεγάλου προς πολύ μεγάλου μεγέθους σεισμό που απολύτως σπάνια θα συμβεί στη ζωή μας αλλά πολύ λιγότερο σπάνια στη μεγαλύτερη της δικής μας, ζωή ενός δομήματος αναμένεται να προκληθούν πολύ βαριές βλάβες στο δόμημα που ενδεχομένως θα το αχρηστεύσουν, χωρίς όμως να καταρρεύσει γεγονός που θα επέφερε βαριούς τραυματισμούς και θανάτους. Ειδική περίπτωση εδώ, που απαιτείται πρόσθετη ασφάλεια, τα δομήματα που στεγάζουν υπηρεσίες των οποίων η λειτουργία δεν πρέπει να διακοπεί όπως τα νοσοκομεία, ή που διαφυλάσσουν αντικείμενα μεγάλης πολιτιστικής αξίας όπως τα μουσεία. Η πόλη διαταράσσεται αλλά βρίσκει γρήγορα τον κατάλληλο ρυθμό που της επιτρέπει να παρέχει βοήθεια σε όσους από τους κατοίκους της την έχουν ανάγκη. Η καθημερινότητα αργεί να αποκατασταθεί αλλά οι συνθήκες διαβίωσης εξακολουθούν να παραμένουν ανεκτές και αξιοπρεπείς.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν μια απλουστευτική περιγραφή του πλαισίου που σχεδιάζουμε σήμερα τα δομήματα και τις πόλεις μας.
Αυτός είναι ο τρόπος να αποφύγουμε ένας ισχυρός σεισμός να είναι καταστροφικός.

Ξέρω τι σκέφτεστε, «γιατί δεν φτιάχνουμε τις κατασκευές μας να μη παθαίνουν τίποτα σε οποιοδήποτε σεισμό όσο μεγάλος και αν είναι». Γιατί δεν θέλουμε να το κάνουμε σας απαντώ, τα δομήματά μας θα είχαν απαγορευτικό κόστος κατασκευής, θα ήταν κτίρια κλουβιά χωρίς ανοίγματα, χωρίς αισθητική. Πολλά δεν θα μπορούσαν καν να κατασκευαστούν. Επί πλέον και να το πω διαφορετικά θα ήταν σαν μία πόλη που είναι σπάνιο να χιονίσει να διαθέτει το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού της για αγορά εκχιονιστικών μηχανημάτων.

Ξέρω και τι ακόμα σκέφτεστε «τον στόλο των οχημάτων μπορούμε να τον αντικαταστήσουμε μέσα σε μια εικοσαετία με ασφαλέστερα οχήματα, με τα κτίρια και τις πόλεις μας πως γίνεται;».
Σωστή σκέψη, αυτός είναι ο κύριος λόγος που οι σεισμοί όχι σπάνια έχουν καταστροφικά αποτελέσματα.

Όμως δεν καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Η πολιτεία σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα έχει εργαστεί επίμονα τα τελευταία πολλά χρόνια και έχει αναπτύξει τρόπους προσέγγισης και άμβλυνσης του προβλήματος.
Σκόπιμα χρησιμοποιώ τον όρο «άμβλυνση» και όχι τον όρο «αντιμετώπιση».
Αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι πως οι σεισμοί θα έχουν επιπτώσεις, και από τις δικές μας αποφάσεις εξαρτάται να τις μειώσουμε για να μην αποβαίνουν καταστροφικοί. Δύο είναι λοιπόν τα μεγάλα όπλα μας για να το πετύχουμε αυτό, να κατασκευάζουμε αντισεισμικά δομήματα και να προετοιμάζουμε τις πόλεις μας.
Για την κατασκευή αντισεισμικών δομημάτων δεν θα αναφερθώ, θεωρώ πως όλοι έχουμε αντίληψη του τι αυτό σημαίνει.

Θα αφιερώσω όμως αρκετές γραμμές στην προετοιμασία της πόλης μας και ο λόγος είναι απλός, είναι που αυτή προϋποθέτει και την ενεργό συμμετοχή καλά ενημερωμένων πολιτών.
Περιορίζομαι και αναφέρω όσα αφορούν τον ρόλο, τις αρμοδιότητες και τις κύριες δράσεις του κάθε Δήμου για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών με σκοπό τον περιορισμό των επιπτώσεών τους, στο πλαίσιο του γενικού σχεδίου πολιτικής προστασίας ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ( διάβαζε αναλυτικά σχέδιο ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας).

Οι Δήμοι ως φορείς πολιτικής προστασίας τόσο πριν όσο και μετά την εκδήλωση σεισμού κινητοποιούνται και δρομολογούν δράσεις εντός της χωρικής αρμοδιότητάς τους που αποβλέπουν στην εκπλήρωση του σκοπού της πολιτικής προστασίας που συνδέεται κατά κύριο λόγο με την προστασία της ζωής και της περιουσίας των δημοτών από καταστροφές, καθώς και στη διαχείριση των συνεπειών του σεισμού σε υποδομές αρμοδιότητάς τους.

Προπαρασκευαστικές δράσεις των Δήμων
Είναι οι δράσεις πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτουν οι Δήμοι, δρομολογούνται με εντολή Δημάρχων και προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω ενότητες:

Προσεισμικός έλεγχος κοινωφελών κτιρίων
Ο προσεισμικός έλεγχος κοινωφελούς κτιρίου είναι ο προληπτικός έλεγχος του κτιρίου πριν τον σεισμό και αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα της προσεισμικής προετοιμασίας. Ο προσεισμικός έλεγχος αποσκοπεί στην εκτίμηση του επιπέδου της ασφάλειας που αυτό παρέχει έναντι των μέγιστων πιθανοτικά αναμενόμενων σεισμικών δράσεων στην περιοχή που βρίσκεται.
Από τα αποτελέσματα του προσεισμικού ελέγχου του κτιρίου εξαρτάται η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την εξασφάλιση των κρίσιμων λειτουργιών του και την προστασία των χρηστών του και του κοινού που συναθροίζεται σε αυτό.
Ο προσεισμικός έλεγχος κοινωφελούς κτιρίου συμπεριλαμβάνει τον έλεγχο δομικής τρωτότητας και τον έλεγχο μη δομικής τρωτότητας του.

Ο έλεγχος δομικής τρωτότητας αφορά τη σεισμική του ικανότητα που σχετίζεται με τον φέροντα οργανισμό του.
Η επιστημονική κοινότητα, αξιοποιώντας την εμπειρία από την μελέτη των συνεπειών των σεισμών των τελευταίων δεκαετιών την εφαρμογή μεθόδων προσεισμικού ελέγχου σε άλλες χώρες και λαμβάνοντας υπ’ όψη τις συνθήκες δόμησης κτιρίων στη χώρα μας, επεξεργάστηκε και διαμόρφωσε ένα κανονιστικό πλαίσιο αναφοράς για τον προσεισμικό έλεγχο δομικής τρωτότητας κοινωφελών κτιρίων, το οποίο περιλαμβάνει τρία στάδια ελέγχου:

 • Τον πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο, για την πρώτη καταγραφή και ταχεία αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας των κτιρίων.
 • Τον δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο για την προσεγγιστική αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας με βάση αναλυτικότερους υπολογισμούς για όσα κτίρια προκύψει ανεπαρκής σεισμική ικανότητα με βάση τα αποτελέσματα του πρωτοβάθμιου ελέγχου.
 • Την αναλυτική αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας και (ενδεχομένως) σύνταξη μελέτης αποκατάστασης- ενίσχυσης, για όσα κτίρια προκύψει τοπική ή γενική σεισμική ανεπάρκεια από το προηγούμενο στάδιο.

Ο έλεγχος μη δομικής τρωτότητας αφορά τα μη δομικά στοιχεία του κτιρίου. Ο κίνδυνος που εγκυμονεί ένας σεισμός δεν προέρχεται μόνο από την κατάρρευση του κτιρίου αλλά και από τις βλάβες που θα υποστούν τα διάφορα αντικείμενα και ο εξοπλισμός του με πιθανή συνέπεια τη διακοπή της λειτουργίας του. Για παράδειγμα για να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί δεν είναι ανάγκη να καταρρεύσει ένας ολόκληρος όροφος, αρκεί η πτώση μιας ντουλάπας που βρίσκεται πίσω από κάποιο γραφείο, η θραύση μιας τζαμαρίας ή η πτώση ενός φωτιστικού.

 

Άλλες προπαρασκευαστικές δράσεις των Δήμων

 • Ορισμός υπευθύνων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
 • Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
 • Σύνταξη σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.
 • Σύνταξη ή επικαιροποίηση των μνημονίων ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
 • Κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων.
 • Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση σεισμών.
 • Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζημιών για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία σεισμών.
 • Εκ των προτέρων προσδιορισμός χώρων προσωρινής εναπόθεσης μπαζών που ενδέχεται να προκύψουν από την εκδήλωση σεισμών.
 • Προσδιορισμός ή επανέλεγχος και καταγραφή υπαίθριων χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού μετά από σεισμό.
 • Διενέργεια ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου.

Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων του Δήμου Στο πλαίσιο του συντονισμού και της επίβλεψης του έργου της πολιτικής προστασίας για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών εντός των διοικητικών ορίων των Δήμου, κρίνεται απαραίτητο με ευθύνη του Δημάρχου να συγκαλούνται σε ετήσια βάση, τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΤΟ) με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών.

 

Δράσεις του Δήμου για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμό μετά την εκδήλωση του.
Άμεσα μετά την εκδήλωση σεισμού εντός των διοικητικών του ο Δήμαρχος, επικοινωνεί με τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και του ΠΣ, τους αρμόδιους Αντιδημάρχους, προκειμένου να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις από την εκδήλωσή του και αν χρειάζεται να δρομολογήσουν δράσεις που συνδέονται με:

 • την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τις επηρεαζόμενες περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου για την άμεση παροχή βοήθειας στους πληγέντες και την άμεση δρομολόγηση δράσεων πολιτικής προστασίας.
 • την άμεση υποστήριξη του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού, με μέσα που διαθέτει ο Δήμος.
 • την άρση εμποδίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς του, για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ.
 • την άμεση συγκρότηση συνεργείων από υπαλλήλους του Δήμου προκειμένου να μεταβούν και να προβούν εντός της πληγείσας περιοχής σε άμεσο οπτικό έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους για τη διαπίστωση βλαβών που προκλήθηκαν από το σεισμό ή άλλα επαγόμενα φαινόμενα (κατολισθήσεις, κλπ) και εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους.
 • τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου μετά την εκδήλωση σεισμού και την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς.
 • ενημέρωση του κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που έχουν δρομολογηθεί σε επίπεδο Δήμου και τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από τους σεισμούς ή άλλα επαγόμενα φαινόμενα (κατολισθήσεις, κλπ).
 • την γνωστοποίηση μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες που οι ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άμεση προσωρινή διαμονή.
 • την σύγκληση του ΣΤΟ σε ασφαλή χώρο, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου.
 • την ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων, καθώς και για τις επιπτώσεις τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
 • την ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, στο πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών.
 • ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση σεισμών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους

Ο Δήμαρχος σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον οικείο Περιφερειάρχη, και αν τούτο κρίνεται απαραίτητο, εκδίδει απόφαση διακοπής μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Σε περιπτώσεις που το δυναμικό και τα μέσα του Δήμου δεν επαρκούν για την άμεση διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου του δύναται να ενεργοποιήσει τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς ή να αιτηθεί συνδρομή από την οικεία Περιφέρεια ή από όμορους Δήμους ή άλλους φορείς.

Το έργο του Δημάρχου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών υποστηρίζεται από το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, το οποίο με εντολή Δημάρχου συντονίζει το έργο της διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων εντός των ορίων του οικείου Δήμου.

 

Δράσεις των Δήμων στην άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών του σεισμού

Η άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών από τους Δήμους συνδέεται με δράσεις που αφορούν:

 • την οργάνωση συνεργείων διανομής πόσιμου νερού στους πολίτες στους χώρους καταφυγής, εφόσον συντρέχουν λόγοι.
 • την παροχή βοήθειας στους πληγέντες – προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη, σε συνεργασία με την οικεία Περιφέρεια.
 • την αποκατάσταση βατότητας των αποκλεισμένων οδών αρμοδιότητάς τους με την απομάκρυνση μπαζών ή ερειπίων από το οδόστρωμα και αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας.
 • την δρομολόγηση δράσεων για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • την υποστήριξη του έργου των συνεργείων αρμοδίων φορέων για την αποκατάσταση βλαβών δικτύων παροχής κοινής ωφέλειας με μέσα που διαθέτει ο Δήμος.
 • την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου.
 • τις επεμβάσεις για την άρση των επικινδυνοτήτων, την κατεδάφιση των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων και την απομάκρυνση των ερειπίων.
 • την επιλογή χώρων προσωρινής εναπόθεσης μπαζών μετά από σεισμό.
 • τη συγκρότηση επιτροπών για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε κατοικίες, προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής.
 • την δρομολόγηση δράσεων για οργάνωση χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων μετά από σεισμό (χώροι καταυλισμών), εφόσον τούτο αποφασιστεί από τον Δήμαρχο λόγω των πλεονεκτημάτων που μπορεί να διαθέτει ο Δήμος για την υλοποίηση της δράσης αυτής, σε συνεργασία με την οικεία Περιφέρεια. Έλεγχος λειτουργίας των βασικών δικτύων υποδομής και προετοιμασίας των προκαθορισμένων χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων.
 • την υποβολή αιτήματος για κήρυξη των πληγέντων περιοχών του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
 • την υποβολή αιτήματος προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την ενεργοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει καταστροφικού φαινομένου γεωλογικής αιτιολογίας.
 • ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Οι Δήμοι για την αμεσότερη καταγραφή των ζημιών στους πολίτες δύνανται να δημοσιοποιούν άμεσα μετά την καταστροφή έναν τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο οι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται για να γνωστοποιήσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου τις ζημιές που έχουν υποστεί, καθώς και να λάβουν πληροφορίες σχετικές με τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά κλπ. που χρειάζονται ώστε να λάβουν οικονομική ενίσχυση.

Το έργο του Δημάρχου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών υποστηρίζεται από το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, το οποίο με εντολή Δημάρχου συντονίζει το έργο της διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων εντός των ορίων του οικείου Δήμου.

Πέραν των ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων σε συνεργασία με την Δ/νση Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας προβαίνουν άμεσα σε υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης στις πληγείσες περιοχές, για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν φθορές ή βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης αρμοδιότητάς τους, αυτές αντιμετωπίζονται άμεσα.

Κλείνοντας αυτό το εκτενές ίσως αλλά ενημερωτικό ελπίζω κείμενο, επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω πως η αφορμή που το έγραψα δεν ήταν ο σεισμός της Σάμου αλλά η αναφορά μου κατά την παρέμβασή μου στην πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου μας για την προσεισμική προετοιμασία της πόλης μας.
Ξέρω πως δεν γίνομαι πιστευτός αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ελπίζω τουλάχιστον να γίνομαι πιστευτός πως η αναφορά μου αυτή λίγες ώρες πριν τον σεισμό της Σάμου δεν υποκρύπτει πως γνώριζα κάποια σχετική πρόγνωση.

Τέλος επιθυμώ να σας προτρέψω να μη σκέφτεστε μόνο όσα πολλά μπορεί να κάνει ο Δήμος για σας προστατέψει από τον σεισμό αλλά κυρίως όσα εσείς μπορείτε να κάνετε για να προστατεύσετε τον εαυτό σας, τους οικείους σας και την περιουσία σας.

 

Αφήστε μια απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε εδώ το όνομά σας