Κανελλάκης Κωνσταντίνος: Αν και η μελέτη για τα έργα της Μάνδρας παραλήφθηκε το 2014 το έργο δημοπρατήθηκε το 2018

0

 

Παρέμβαση για το θέμα των έργων στη Μάνδρα Αττικής και τις ευθύνες της περιφερειάρχη Αττικής, Ρένας Δούρου, κάνει ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την παράταξη του Γιάννη Σγουρού, Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής, Κωνσταντίνος Κανελλάκης.

Ιστορικό που διαψεύδει την κα Δούρου

  • Με τον νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», μεταφέρονται οι αρμοδιότητες των αντιπλημμυρικών στην Περιφέρεια Αττικής στις 22-10-2011(επί θητείας Γ. Σγουρού).
  • Με την υπ. αριθ. 884/13-06-2012Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (επί θητείας Γ. Σγουρού) ανατίθεται η εκπόνηση μελέτης της εκτροπής του χειμάρρου Αγ. Αικατερίνης και Διευθέτησης χείμαρρου Σούρες Θριασίου Πεδίου προϋπολογισμού 588.327,45€.
  • Με τη υπ. αριθμ.Φ11/5091/13/02-07-2014Απόφαση (επί θητείας Γ. Σγουρού) γίνεται η έκδοση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου.
  • Στις1-9-2014η κα Δούρου αναλαμβάνει ως Περιφερειάρχης Αττικής

.•Η μελέτη παραδίνεται στην κα Δούρου έτοιμη, ώριμη προς υλοποίηση ένα μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων της και συγκεκριμένα παραλαμβάνεται με τη                                    με αρ. 2133/22-10-2014(ΑΔΑ: Ω82Π7Λ7-8ΨΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  Με την απόφαση αυτή εγκρίνονται συνολικά: η Τοπογραφική Μελέτη, η Κτηματολογική Μελέτη, η Οριστική Υδραυλική Μελέτη, η Μελέτη Οριοθέτησης, τα Τεύχη Δημοπράτησης, η Ανάλυση Κόστους Οφέλουςκαι τα Σχέδια και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του Έργου.

  • Αν και η μελέτη παραλήφθηκε το 2014το έργο δημοπρατήθηκε το 2018

Αφήστε μια απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε εδώ το όνομά σας