Από την Τετάρτη 25 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2021

0

Από την Τετάρτη 25 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, οι μαθητές των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων καλούνται να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021.

Ειδικά για φέτος, οι μαθητές θα υποβάλουν την αίτηση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη σχολική τους μονάδα, η οποία και θα καταχωρισθεί ηλεκτρονικά.

Αναλυτικότερα, οι μαθητές θα βρουν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας (www.minedu.gov.gr), στον σύνδεσμο «Εξετάσεις» ή στην ιστοσελίδα του Λυκείου τους, αναρτημένο το υπόδειγμα της αίτησης. Αφού το «κατεβάσουν», συμπληρώνουν την αίτηση (μόνο τα γκρι στοιχεία) και το αποστέλλουν συμπληρωμένο ηλεκτρονικά (με e-mail) για ηλεκτρονική καταχώριση, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία (25 με 30 Νοεμβρίου 2020) στο λύκειο που φοιτούν.

Η παραπάνω προθεσμία αφορά μόνο στους μαθητές. Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, οι απόφοιτοι θα υποβάλουν την αίτηση σε προθεσμία που θα οριστεί και θα ανακοινωθεί σε επόμενο στάδιο.

Σε επόμενο στάδιο και με νεότερες οδηγίες, οι υποψήφιοι θα κληθούν να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες τους, και εν συνεχεία θα υπογράψουν και θα παραλάβουν ένα αντίγραφο της αίτησης, το οποίο και θα πρέπει κρατήσουν μέχρι και το τέλος των εξετάσεων.

Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος θελήσει εντός του διαστήματος υποβολής, να τροποποιήσει την αίτηση που υπέβαλε, τότε θα πρέπει να στείλει νέα αίτηση με την ένδειξη «ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ» με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ζητώντας την τροποποίηση της προηγούμενης.

Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες θα υποβάλλουν την αίτηση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις από 25 ως 30 Νοεμβρίου στο λύκειό τους, χωρίς δικαιολογητικά, όπως όλοι οι μαθητές.

Σε μεταγενέστερο χρόνο, οι εν λόγω μαθητές θα υποβάλουν στα λύκειά τους επιπλέον αίτηση η οποία θα εκφράζει την επιθυμία τους για προφορική ή γραπτή εξέταση κατά περίπτωση καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά.

Κατά την ίδια προθεσμία (25 με 30 Νοεμβρίου), οι υποψήφιοι που τυχόν ενδιαφέρονται για τα Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής (το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, το Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, και το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων), εκτός από την αίτηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά και σχετική υπεύθυνη δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα.

Αφήστε μια απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε εδώ το όνομά σας