Διεξαγωγή Συνεκπαίδευσης στο Πλαίσιο της Στρατιωτικής Συνεργασίας

0

Κατά το τελευταίο δεκαπενθήμερο, στο πλαίσιο των ΠρογραμμάτωνΣτρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ), η Διεύθυνση Μηχανικού του ΓΕΣ, οργάνωσε
και διεξήγαγε την συνεκπαίδευση με αντικείμενο την «Διαχείριση Κρίσεων
και Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών».
Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε μεταξύ Ελλάδας – Ιορδανίας και Ελλάδας –
Βοσνίας Ερζεγοβίνης αντίστοιχα, εντός του Στρατοπέδου «ΑΝΤΓΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ»

και σε εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές
εγκαταστάσεις στην περιοχή της Κορίνθου, με στόχο την εκπαίδευση υπό
αντίξοες και ρεαλιστικές συνθήκες.