Μήνυμα Πάσχα 2020 Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κυρίλλου

0

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
«Ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος» (Α ́ Κορ. 15,26) ὁ τελευταῖος ἐχθρὸς ποὺ θὰ συντριβεῖ εἶναι ὁ θάνατος, διακηρύσσει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀφοῦ ἔχουμε πλέον τὴν βεβαιότητα ὅτι Χριστὸς Ἀνέστη!

Γι’ αὐτὸ καὶ ἐμεῖς μὲ αὐτὴ τὴν χαρμόσυνη ἐπιφώνηση χαιρετίζουμε πάλι ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Γιὰ νὰ ἀνανεώσουμε τὴν πίστη μας. Γιὰ νὰ τὴν μοιραστοῦμε μὲ τοὺς ἄλλους. Γιὰ νὰ αἰσθανθοῦμε βαθιὰ καὶ ἤρεμη τὴν ἀναστάσιμη χαρὰ νὰ γεμίζει τὶς καρδιές μας. Καὶ αὐτὸ ἐπειδὴ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἔγινε πλέον ἡ βάση τῆς ὑπαρξῆς μας, ἔγινε, δηλαδή, ὁ θρίαμβος μιᾶς καινούργιας ζωῆς ποὺ ἐκπήγασε ἀνέλπιστα μέσα ἀπὸ τὴν ὀδύνη τοῦ Σταυροῦ καὶ τὸ σκοτάδι τοῦ τάφου καὶ τοῦ θανάτου. Αὐτὸ τὸ ἀσύλληπτο μυστήριο τῆς παντοδύναμης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ποὺ μέσα ἀπὸ τὴν θυσία Του νικᾶ τὸν θάνατο, καλούμαστε νὰ βιώσουμε ὄχι μόνο σήμερα καὶ τὶς ἑπόμενες ἡμέρες τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα, ἀλλὰ καὶ κάθε Κυριακή, ἀφοῦ μέσα στὴ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας θυμόμαστε πάντοτε αὐτὴ τὴν Ἀλήθεια.
Σὲ αὐτὸ τὸ μυστήριο ἡ ἀπάντηση τοῦ Θεοῦ εἶναι μεγαλειώδης καὶ συγκλονιστική, καθὼς
ἀκατάπαυστα καὶ διαλεκτικὰ μᾶς ὑπενθυμίζει: – Μίσησε ὁ ἄνθρωπος τὸν Θεό; – Ἀγάπησε ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπο. – Ἐδίωξε ὁ ἄνθρωπος τὸν Θεό; – Ὑπέμεινε ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπο. – Σταύρωσε ὁ ἄνθρωπος τὸν Θεό; -Συγχώρησε ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπο. – Σκότωσε ὁ ἄνθρωπος τὸν Θεό; – Ἔδωσε ζωὴ ὁ Θεὸς στὸν ἄνθρωπο. Ἔστω,
λοιπόν, κι ἂν ὁ ἄνθρωπος μέσα στὸν χρόνο ἐξοντώνει τὸν Θεὸ καὶ σβήνει τὰ ἴχνη Του, Ἐκεῖνος βρίσκει τρόπους νὰ ζεῖ μυστικὰ στὴν καρδιά του καὶ νὰ τὸν σώζει στὴν αἰωνιότητα. Νὰ γιατί μπροστὰ στὸν Σταυρὸ καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἡ ἀδίστακτη δύναμη καὶ ἡ εὐτελὴς μικροψυχία τοῦ ἀνθρώπου γελοιοποιεῖται. Ἐδῶ ἡ λογική μας παραμερίζεται, ἀδρανοποιεῖται καὶ τελικὰ νεκρώνεται. Καὶ τότε δὲν βρίσκουμε ἄλλο θεμέλιο νὰ στηρίξουμε τὴν ὕπαρξη καὶ τὴν ζωή μας παρὰ μόνο τὴν πίστη μας, δηλαδὴ τὴν ἐμπιστοσύνη μας στὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ ποὺ μᾶς βεβαιώνει «Ἐγὼ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή…. Ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἄν ἀποθάνῃ ζήσεται» (Ἰω. 11,25). Ὁ λόγος αὐτὸς εἶναι ἡ ἀπαντοχή μας στὰ καταπιεστικὰ προβλήματα καὶ τὶς καθημερινὲς ἀνησυχίες ποὺ μᾶς βασανίζουν καὶ σὰν «ὠδῖνες ᾅδου» καὶ
«παγίδες θανάτου» (Ψαλμ. 17,26) μᾶς περικυκλώνουν. Εἶναι ἡ ἀνακούφισή μας σὲ συνθῆκες ἄγχους, ἀβεβαιότητας, δυστυχίας, ἀρρώστιας καὶ πένθους.

Χριστὸς Ἀνέστη! Γι’ αὐτὸ μποροῦμε νὰ ἀντέχουμε τὶς δοκιμασίες καὶ νὰ ἐλπίζουμε ἀκόμη καὶ στὶς τραγικότερες στιγμὲς τῆς ζωῆς μας, ὅπως τίς βιώνουμε σήμερα.

Χριστὸς Ἀνέστη! Γι’ αὐτὸ μποροῦν νὰ στεγνώνουν τὰ δάκρυά μας καὶ νὰ παρηγοροῦνται οἱ θλίψεις μας μπροστὰ σ’ ὅλους τοὺς θανάτους καὶ πάνω ἀπὸ ὅλους τοὺς τάφους.

Τῷ Ἀναστάντι Χριστῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Κύριλλος

Αφήστε μια απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε εδώ το όνομά σας