Με ενδιαφέρουσες εισηγήσεις η Ημερίδα του ΣΒΑΚ Δήμου Κηφισιάς

0

Ο Δήμος Κηφισιάς έχει ξεκινήσει την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την πόλη, έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και θα ολοκληρωθεί σε εννέα (9) μήνες.

Με το ΣΒΑΚ επιδιώκεται η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και του δημόσιου χώρου, μέσα από παρεμβάσεις αναδιοργάνωσης των όρων και των υποδομών αστικής κινητικότητας, καθώς και η ενίσχυση της συμμετοχικότητας και της δημοκρατικότητας στη λήψη αποφάσεων για τα θέματα των μεταφορών στην πόλη.

Την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019, στην Αίθουσα του Δημαρχείου Κηφισιάς «Δήμαρχος Βασ. Γκατσόπουλος» πραγματοποιήθηκε η 1η Συνάντηση Δικτύου Φορέων Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κηφισιάς.

Στη συνάντηση αυτή έγινε ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του Δικτύου Φορέων ΣΒΑΚ Δήμου Κηφισιάς, το οποίο θα συμβάλει στο σχεδιασμό του οράματος και του τελικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Βασικό αντικείμενο της πρώτης αυτής συνάντησης ήταν η καταγραφή των αναγκών και των προβλημάτων στη λειτουργία της πόλης, σε συνάρτηση με τις συνθήκες κινητικότητας.

Η ημερίδα άνοιξε με χαιρετισμό του Αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας και Υποδομών, Ενέργειας και Εκτέλεσης του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού, κ. Αλέξιου Μακρή καθώς και με τοποθέτησή του επί των βασικών αξόνων του σχεδίου.

Στη συνέχεια ο καθηγητής Ε.Μ.Π. κ. Θάνος Βλαστός ανέλυσε τον σκοπό τα οφέλη και τη λειτουργία του ΣΒΑΚ, ενώ ο υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. κ. Χρήστος Καρολεμέας, εξήγησε τη λειτουργία της ηλεκτρονικής διαβούλευσης του ΣΒΑΚ. Τέλος ο πολιτικός μηχανικός κ. Θεόδωρος Μαυρογεώργης, ανέπτυξε το σύστημα μεταφορών και  ανέλυσε την υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου Κηφισιάς.

Στην Ημερίδα παρευρέθησαν επίσης, από πλευράς Δήμου, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Παναγιώτης Αντωνιάδης, η  Δ/ντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κα Ελένη Γιαννιτσοπούλου, ο Δ/ντής του Τμήματος Μηχανογράφησης του Δήμου κ. Αλέξανδρος Σουλαχάκης, ως μέλος της ομάδας εργασίας του ΣΒΑΚ, η Αναπλ. της Προϊσταμένης του Τμήματος Ρύθμισης Κυκλοφοριακών Φόρτων κα Φωτεινή Γαρουφαλίδου, συντονίστρια και επιβλέπουσα της μελέτης του ΣΒΑΚ και η Τοπογράφος Μηχανικός του Τμήματος Σχεδίου Πόλεως κα Γιασεμή Κεντούρη, ως μέλος της ομάδας εργασίας του ΣΒΑΚ, από πλευράς ομάδας μελέτης του ΣΒΑΚ, η πολιτικός μηχανικός κα Άννα Μαυρογεώργη, από πλευράς φορέων, ο Εκπρόσωπος της ΣΤΑΣΥ κ. Κων/νος Βλασίδης, ο Εκπρόσωπος της Τροχαίας Κηφισιάς, κ. Ευάγγελος Πατσιάς, Υπαστυνόμος Α΄ και ο Εκπρόσωπος του Δήμου Διονύσου κ. Γιάννης Φωτάκης, Αντιδήμαρχος.