ΨΗΦΙΣΜΑ του Δημοτικού Συμβουλίου για την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

0

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς με την υπ.αρ. 36/2022 απόφαση του προχώρησε στην έκδοση ψηφίσματος για την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, κατά την  6η Τακτική Συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Μαρτίου  2022.

Το κείμενο του ψηφίσματος:

«Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κηφισιάς καταδικάζει την Ρωσική εισβολή και κάθε εισβολή, σε µια ανεξάρτητη ελεύθερη και ∆ηµοκρατική χώρα όπως η Ουκρανία, βοµβαρδίζοντάς την, µε πολλά θύµατα αµάχων και κύµατα εκατοµµυρίων προσφύγων. Θεωρεί ότι οι οποιεσδήποτε διαφορές µεταξύ των λαών πρέπει να λύνονται µε βάση τις αρχές του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, του ∆ικαίου της θάλασσας, των ∆ιεθνών Συνθηκών και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. Θεωρεί επίσης, ότι πρέπει να σταµατήσει άµεσα η αιµατοχυσία και να λυθούν τα προβλήµατα ειρηνικά µε βάση τον ∆ιάλογο και την ∆ιπλωµατία.»

Αφήστε μια απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε εδώ το όνομά σας