Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς κατά της δημιουργίας νέων λατομικών ζωνών

0

Το Δημοτικό Συμβούλιο  Δήμου Κηφισιάς με ομόφωνο ψήφισμα του στη συνεδρίαση στις 2/6/21, τάχθηκε κατά της δημιουργίας νέων λατομικών ζωνών στο Δήμο Διονύσου.

Αναλυτικά το ψήφισμα του Δ.Σ. του Δήμου Κηφισιάς:

Το Δ.Σ. Δήμου Κηφισιάς
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
την έκδοση  ψηφίσματος, µε το οποίο:

∆ηλώνει την αντίθεση και διαµαρτυρία του απέναντι στην απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής για διενέργεια ερευνητικών εργασιών προς διαπίστωση µαρµάρου σε έκταση του Πεντελικού Όρους της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιονύσου.

Ο λατοµικός χώρος απέχει 1000 µέτρα από τον αστικό ιστό της Κοινότητας ∆ιονύσου και αποτελεί δασική έκταση.

Ο ∆ήµος µας συµπαραστέκεται στις αντιδράσεις των ∆ήµων ∆ιονύσου και Πεντέλης.

Είµαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε αλλοίωση που θα επιφέρει σίγουρη υποβάθµιση της φυσιογνωµίας και του χαρακτήρα του Πεντελικού Όρους, µε την επαναλειτουργία παλαιών και νέων λατοµικών χώρων.

Παραµένουµε σταθερά και σε αναµονή υπέρ των εξαγγελιών για προστασία και ανάδειξη του Πεντελικού.

Αφήστε μια απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε εδώ το όνομά σας