Σπούδασε δωρεάν στο Δημόσιο ΙΕΚ του Δήμου Κηφισιάς- έναρξη αιτήσεων

0

Ειδικότητες και αιτήσεις στο Δημόσιο ΙΕΚ Κηφισιάς

Αιτήσεις υποψηφίων καταρτιζομένων δημοσίων ΙΕΚ έτους κατάρτισης 2019-2020
H διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής/αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης θα ξεκινήσει την Δευτέρα 2/9/2019 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 9/9/2019.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: https://diek.it.minedu.gov.gr

Καλή Επιτυχία!