Ερωτήματα για την ασφάλεια, αναβάθμιση και βελτίωση των σχολικών δομών *Ελένη Μανδαμαδιώτου, μέλος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

0

 

Ως γνωστόν, τα σχολεία, στην καρδιά του καλοκαιριού, παραμένουν κλειστά. Έτσι δίνεται στο Δήμο η τέλεια ευκαιρία να εργαστούν, εκτός των εορτών των Χριστουγέννων και Πά-σχα, προκειμένου να τα βρουν οι μαθητές μας όσο το δυνατόν καλύτερα με την επιστροφή τους.
Όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου έχουν ξεκινήσει εντατι-κά τις διαδικασίες μήνες πριν.

Το θέμα είναι τι μέτρα έχει πάρει ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης και ποια έχουν ήδη πραγ-ματοποιηθεί. Συγκεκριμένα:
– Έγινε αποκατάσταση ζημιών και φθορών, ιδιαίτερα μετά τις έντονες βροχοπτώσεις;
– Έχουν ελεγχθεί από την αρμόδια υπηρεσία οι σχολικές μονάδες;
– Έχουν καθαριστεί οι εξωτερικοί χώροι, τα φρεάτια, υδρορροές κτλ; Έχουν καθαριστεί οι γύρω δρόμοι και τα κοντινά πεζοδρόμια από χορτάρια, σκουπίδια κτλ;
– Έχουν κλαδευτεί τυχόν ξεραμένα ή επικίνδυνα κλαδιά; Έχουν αφαιρεθεί τυχόν κλαδιά που μπορεί να έχουν πέσει τριγύρω;
– Πραγματοποιήθηκε καθαρισμός των προαύλιων χώρων των σχολείων με υδροφόρες;
– Έγινε, όπου χρειαζόταν, επισκευή και συντήρηση (τοιχοποιία, κιγκλιδώματα, κουφώματα, ξύλινα υποστυλώματα στεγάστρων, κουφωμάτων αλουμινίου και εξωτερικών προστατευτι-κών κιγκλιδωμάτων, κεραμοσκεπές, πόρτες, συστήματα θέρμανσης και ψύξης, επιδιορθώ-σεις σε πλακίδια, χώρους WC κτλ);
– Διαθέτουν αθλητικό υλικό απαραίτητο για τη γυμναστική με μέριμνα για την ασφάλεια των μαθητών (προστατευτικά για μπασκέτες, βόλεϊ, κολώνες κτλ., μπάλες όλων των ειδών, τέρματα ποδοσφαίρου, μπασκέτες, δίκτυα, στεφάνια και ταμπλό);
– Έγιναν ελαιοχρωματισμοί σχολείων (εσωτερικά – εξωτερικά), της περίφραξης περιμετρι-κά, τοποθετήθηκε σύστημα αποστράγγισης υδάτων διαθέτουν για την προφύλαξη των κτη-ρίων;
– Διαθέτουν όλα τα σχολεία ενεργειακούς λαμπτήρες (LED) κτλ.;
– Διαθέτουν όλες οι σχολικές μονάδες ράμπες και τουαλέτες ΑΜΕΑ; Διαθέτουν λειτουργι-κά ασανσέρ, όταν παραστεί ανάγκη να μεταφερθούν μαθητές; Πραγματοποιούνται τακτικός έλεγχος και τυχόν επισκευές για να είναι λειτουργικά;
– Διαθέτουν όλες οι σχολικές μονάδες μελέτες και πιστοποιητικά πυρασφάλειας, σεισμική προστασία, σύστημα αντικεραυνικής προστασίας, σύστημα συναγερμού;
– Είναι όλα εξοπλισμένα με σύγχρονο εποπτικό υλικό, διαθέτουν όλες οι αίθουσες διδα-σκαλίας όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό νέων τεχνολογιών, φωτοτυπικά, όργανα εργαστη-ρίων κτλ; Διαθέτουν επαρκή γραφική ύλη, μελάνια, χαρτί κτλ;
– Ποια είναι η ποιότητα του πόσιμου νερού; Πόσο θα στοίχιζε, άραγε, η εγκατάσταση συ-στήματος φίλτρανσης νερού;
– Διαθέτουν οι αίθουσες πολλαπλών εκδηλώσεων των σχολείων νέας τεχνολογίας ηχητικά, φωτιστικά, βιντεοπροβολείς κτλ;

Αυτά είναι μόνο ελάχιστα από πολλά ερωτήματα που θα μπορούσαν να γίνουν σχετικά με την ασφάλεια, την αναβάθμιση και ανακαίνιση, την βελτίωση και εξοπλισμό των σχολείων.

Επιπλέον, τα τελευταία δέκα σχεδόν χρόνια, ποια κονδύλια κατάφερε να εξοικονομήσει και ποιο έργο έχει να αναδείξει στο χώρο της εκπαίδευσης ή της Παιδείας η Διοίκηση του Δή-μου Λυκόβρυσης – Πεύκης;

Το σίγουρο είναι ότι έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος και πιθανόν πολλές χρηματοδοτήσεις!

Η υγεία, η βελτίωση της καθημερινότητας και η ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτι-κού προσωπικού πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα!

Αφήστε μια απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε εδώ το όνομά σας