“Λύση στο ζήτημα της δίχρονης προσχολικής αγωγής δίνει ο Δήμος Λυκόβρυσης- Πεύκης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας”

0

Λύση στο θέμα που ανέκυψε με τα νήπια λόγω της εφαρμογής του νόμου για τη δίχρονη προσχολική αγωγή δίνει ο Δήμος Λυκόβρυσης- Πεύκης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αποδεκτή από το Υπουργείο η πρόταση του Δήμου για τη λειτουργία παραρτήματος Νηπιαγωγείου σε δύο αίθουσες του 2ου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Πεύκης που θα διατεθούν για τον σκοπό αυτό.

Με αυτό τον τρόπο καλύπτονται οι ανάγκες 50 νηπίων για τη σωστή εφαρμογή του θεσμού δίχρονης προσχολικής αγωγής. Ο Δήμος δεσμεύεται ότι αναλαμβάνει τα λειτουργικά έξοδα της ανωτέρω πρότασης, ενώ το Υπουργείο πρόκειται να διαθέσει το απαραίτητο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό ανά τμήμα.

Η δημιουργία παραρτήματος Νηπιαγωγείου δίνει άμεση λύση στις οικογένειες 50 νηπίων, μετά το πρόβλημα που δημιουργήθηκε λόγω της ισχύος του νόμου για τη δίχρονη υποχρεωτική σχολική αγωγή, που δεν επέτρεψε  στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς να δεχθούν αιτήσεις για τα νήπια τον Μάιο του 2019.

Παράλληλα, ο Δήμος Λυκόβρυσης- Πεύκης ζητά την άμεση αποπεράτωση του σχολικού συγκροτήματος στην περιοχή του Ηλιακού Χωριού, όπου είχαν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής νέων σχολικών κτηρίων και συγκεκριμένα του 3ου 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Λυκόβρυσης, του 1ου 1/θέσιου, καθώς και του 2ου 1/θέσιου Νηπιαγωγείου Λυκόβρυσης από την ΚΤΥΠ ΑΕ, αλλά και η ανέγερση του 6ου Νηπιαγωγείου σε οικόπεδο στην οδό Σωκράτους 2, προκειμένου να εξυπηρετηθούν συνολικά οι αυξημένες ανάγκες των Νηπιαγωγείων του Δήμου.