Νέα Πρόεδρος ΚΟΙΠΑΠ η κα Μαριάννα Μαμαλάκη- Νέα Πρόεδρος ΠΕΑΠ η κα Βασιλική Νικολαροπούλου

0

Κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης 25 Σεπτεμβρίου ορίστηκαν τα Προεδρεία των δύο Νομικών Προσώπων ΚΟΙΠΑΠ και ΠΕΑΠ.

Η πρόταση του κου Δημάρχου για την Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου ΚΟΙΠΑΠ είναι η κα Μ. Μαμαλάκη, όσο για την θέση του Αντιπροέδρου ορίστηκε ο κος Π. Πανταζής, ως τακτικό αιρετό μέλος ορίστηκε η κα Δ. Μεντεσίδου και αναπληρωματικό μέλος ο κος Γ. Καρύμπας .

Για το Νομικό Πρόσωπο ΠΕΑΠ, νέα Πρόεδρος μετά από επίσης πρόταση του κου Δημάρχου είναι η κα Β. Νικολαροπούλου ενω νέος Αντιπρόεδρος ο κος Β. Παπανικολάου.

Σημειώνεται πως όλες οι προτάσεις εγκρίθηκαν ομόφωνα ενώ η θητεία των δύο Διοικητικών Συμβουλίων θα είναι για δυο χρόνια.