Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δημοτική επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης

0

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη.  Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων.

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων.

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών.

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα.

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων.

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων.

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών.

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων.

ι) δημότες (δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους μετά από κλήρωση).

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα(50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Καλούμε τους  παραπάνω (φορείς, συλλόγους, σωματεία κ.τ.λ.)  που έχουν την έδρα τους στο δήμο μας,   και  επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης  του δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης,  μέχρι την  Παρασκευή   18  Οκτωβρίου 2019  να καταθέσουν   αίτηση ενδιαφέροντος  με αντίγραφο του καταστατικού   στο  πρωτόκολλο του δήμου μας

 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Β. ΜΑΥΡΙΔΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε εδώ το όνομά σας