Τ. Μαυρίδης: «Σταθερά απών από τα έργα ο Μάριος Ψυχάλης»

0

Από τη Δημοτική Παράταξη «Πόλη της Ζωής μας» εκδόθηκε η εξής ανακοίνωση:

Ο Μάριος Ψυχάλης εμφανίστηκε για άλλη μια φορά ως συνήθως σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου για να κατηγορήσει τη Δημοτική Αρχή ότι δεν παράγει έργο και ότι δεν αξιοποιεί τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις.

Δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν:

Το πρώτο ότι ο Μάριος Ψυχάλης, απορροφημένος από τα νέα του καθήκοντα, δεν παρακολουθεί τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου που λαμβάνουν αποφάσεις για τα έργα, δεν διαβάζει τις ανακοινώσεις και δεν κυκλοφορεί στις δύο δημοτικές μας ενότητες. Γιατί σε αυτή την περίπτωση θα είχε δει για παράδειγμα τα νέα απορριματοφόρα να κυκλοφορούν στους δρόμους, τα προαύλια των σχολείων αναβαθισμένα, αλλά και τις ανακοινώσεις που περιγράφουν που διατίθενται οι χρηματοδοτήσεις που εξασφαλίζει ο Δήμος. Ως συνήθως απών από τα δημοτικά δρώμενα δεν έχει ψηφίσει υπέρ κάποιου έργου ούτε στο στάδιο της πρότασης, ούτε στο στάδιο της ένταξης σε χρηματοδότηση.

Το δεύτερο, ότι υποτιμά τόσο πολύ τη νοημοσύνη όλων μας, που πιστεύει ότι με αυτή τη ρητορική θα υποβαθμίσει τις χρηματοδοτήσεις που αξιοποιεί ο Δήμος και θα εξαφανίσει τα έργα που υλοποιούνται και τον εξοπλισμό που προστίθεται. Αλλά και εκεί αποτυγχάνει παταγωδώς!

Ας του θυμίσουμε λοιπόν ποιες προγραμματικές μας δεσμεύσεις έχουν υλοποιηθεί, πηγές χρηματοδότησης έχουν αξιοποιηθεί και για ποια έργα:

Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Υπουργείο Εσωτερικών

Με τον καλύτερο τρόπο αξιοποιεί ο Δήμος Λυκόβρυσης –Πεύκης τα Ειδικά Προγράμματα  Ενίσχυσης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, για τους Δήμους της χώρας. Χρηματοδοτείται σε όλα τα προγράμματα που δικαιούται και έχει εξασφαλίσει συνολικά 1.290.230,48€ για έργα και προμήθειες εξοπλισμού.  Ο Δήμος πρόκειται να διαθέσει επιπλέον 349.429,69€ από ίδιους πόρους και έτσι ο συνολικός  προϋπολογισμός των  έργων και προμηθειών ανέρχεται στο  1.639.660,69€

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τα Προγράμματα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ o Δήμος Λυκόβρυσης- Πεύκης αναβαθμίζει τον μηχανολογικό εξοπλισμό των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου με την προμήθεια δύο απορριμματοφόρων προϋπολογισμού 175.000€ έκαστο, που έχουν ήδη παραληφθεί και μπει σε κίνηση. Το ένα με χρηματοδότηση 168.300,00€ από το Πρόγραμμα και 6.700€ από ίδιους πόρους και το άλλο με χρηματοδότηση 150.000€ από το Πρόγραμμα και 25.000€ από ίδιους πόρους. Επιπλέον προχώρησε στην προμήθεια ενός σαρώθρου – πολυμηχανήματος, προϋπολογισμού 100.000€, για το οποίο υπεγράφη η σύμβαση τον Οκτώβριο, ενός τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό (αρπάγη) προϋπολογισμού 223.000€ και  αυτοκινήτων για αυτές τις υπηρεσίες προϋπολογισμού 120.000€.

Το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ αξιοποιείται  και για έργα που αφορούν στη νέα γενιά και τα εκπαιδευτήρια των δύο δημοτικών ενοτήτων. Πιο συγκεκριμένα προχωρά στην αναβάθμιση με νέο εξοπλισμό των 17 Παιδικών Χαρών του Δήμου, προϋπολογισμού 259.135€, με 208.000€ από το Πρόγραμμα, στα οποία προστίθενται 51.135,20€ από ίδιους πόρους, ενώ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων έχουν εξασφαλιστεί από το Πρόγραμμα 126.000€, στα οποία προστίθενται δημοτικοί πόροι 102.768,49€, ώστε το έργο να έχει συνολικό προϋπολογισμό σε 228.768,49€.

Για την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες έχουν εξασφαλιστεί 102.300€ από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ στα οποία προστίθενται ίδιοι πόροι 95.666€, συνεπώς 197.966€ συνολικά. Επίσης για τις σχολικές μονάδες υπάρχει έργο 112,800€ για την κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία, εκ των οποίων 44.640€ από το Υπουργείο Εσωτερικών και 68.160€ από ίδιους πόρους. Για αυτό το έργο η σύμβαση με τον ανάδοχο υπεγράφη πριν 20 ημέρες περίπου.

Τέλος, στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ εντάχθηκε ποσό 47.990,48€ για την τοποθέτηση στεγάστρων αναβάθμιση των στάσεων της Δημοτικής Συγκοινωνίας.

Πράσινο Ταμείο- Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αλλά και στα Προγράμματα του Πράσινου Ταμείου ο Δήμος μας έχει υποβάλλει προτάσεις που εγκρίθηκαν και χρηματοδοτούν έργα και μελέτες με σημαντική ενίσχυση της προσπάθειας μας για έναν πιο πράσινο Δήμο.

Μόλις πριν μια εβδομάδα υπεγράφη η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης με τίτλο “Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ μέσω της υπόγειας αποθήκευσης των απορριμμάτων” που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” 2019-2020 του “Πράσινου Ταμείου”. Με αυτή τη σύμβαση θα γίνει η προμήθεια 12 υπόγειων κάδων, που θα εγκατασταθούν σε κοινόχρηστα σημεία στις δύο δημοτικές μας ενότητες και ενός ειδικού γερανού, που θα προσαρμοστεί σε  απορριμματοφόρο όχημα για την εξασφάλιση της αποκομιδής τους. Η εκτέλεση της παραπάνω σύμβασης προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του επομένου εξαμήνου. Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί το έργο με 184.922,40 € που αποτελούν το 80% του προϋπολογισμού του έργου στη βάση της πρότασης που κατέθεσε ο Δήμος και το υπόλοιπο του προϋπολογισμού θα καλυφθεί από δημοτικούς πόρους (46.230,60€).

Ενώ χθες υπογράφηκε η αντίστοιχη σύμβαση στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στον Δήμο Λυκόβρυσης Πεύκης» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020 του “Πράσινου Ταμείου”, ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης- Πεύκης Τάσος Μαυρίδης υπέγραψε τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 προγραμματική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία. Η χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο ανέρχεται στο ποσό των 49.600€ και αφορά την εκπόνηση μελετών για τους Σταθμούς Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ).

Επιπλέον έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο με ποσό 65.000,00€ για εκπόνηση μελέτης για το Σχέδιο Bιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Και φυσικά έχουμε ολοκληρώσει τον Νοέμβριο του 2020 το έργο  «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του προαυλίου του Γυμνασίου Λυκόβρυσης», προϋπολογισμού 268.000,00€, με 120.000,00€, χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο.

Περιφέρεια Αττικής

Το ίδιο ισχύει και για την Περιφέρεια, όπου έχει επιτευχθεί η ένταξη πολύ σημαντικών έργων.

Για την «Επικαιροποίηση  της μελέτης τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» εγκρίθηκε από την Περιφέρεια ποσό 20.000,00€ και η υπογραφή της σύμβασης έγινε τον Δεκέμβριο του 2020.

Οι «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά κτήρια» προϋπολογισμού 1.000.000,00€, που αφορούν σε δύο σχολικά κτήρια το 2ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης και το Λύκειο Λυκόβρυσης εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

Επίσης σε συνεργασία με Περιφέρεια Αττικής και τον  ΕΔΣΝΑ και προχωρήσαμε στη διαλογή στην πηγή των βιοαποβλήτων» και μας παραδόθηκε ο μηχανολογικός εξοπλισμός, ενός ειδικού απορριμματοφόρου καθώς και 60 καφέ κάδων τον Σεπτέμβριο του 2020, ενώ με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια 500.000 και από ίδιους πόρους ολοκληρώθηκε το έργο του αγωνιστικού χώρου και του ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Πεύκης.

Στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας έχει ενταχθεί η «Ανακατασκευή Κλειστού Αθλητικού χώρου ‘’ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ’’», Προϋπολογισμού 230.000,00€, ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης – νομιμοποίησης του ακινήτου και στον προϋπολογισμό της το «Κλειστό Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης στην Δημοτική Ενότητα Λυκόβρυσης» με ποσό 2.150.000,00€. Επίσης έχουμε καταθέσει πρόταση για τη «Συντήρηση οδοστρωμάτων τοπικών οδών του Δήμου», προϋπολογισμού 1.400.000,00€.

Τέλος, έχει ολοκληρωθεί η παραχώρηση ακινήτου ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εργασίας στον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης και έχει κατατεθεί ολοκληρωμένη μελέτη για την Κατασκευή ΚΑΠΗ στην Κάτω Πεύκη για αυτό το μεγάλο έργο που επίσης έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής με προϋπολογισμό 782.000€.

Δίχρονη Προσχολική Αγωγή

Για την εφαρμογή της Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής ο Δήμος μας έχει αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμη χρηματοδότηση από τα Υπουργεία Παιδείας, Ανάπτυξης, Υποδομών και ΚΤΥΠ ΑΕ. Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση τεσσάρων αιθουσών προκάτ σε χώρο ιδιοκτησίας Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης και του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Πεύκης (Ελ.Βενιζέλου –Σωκράτους) προϋπολογισμού 110.000€ και έγιναν εργασίες διαμόρφωσης και ανάπλασης  προαύλιου χώρου και κατασκευής πεζοδρόμου με ίδιους πόρους. Ενώ στο 3ο Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης έγινε τοποθέτηση άλλης μιας προκάτ αίθουσας για τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινότητας Λυκόβρυσης.

Επίσης έχουμε καταθέσει πρόταση για ένταξη και κατασκευή του 6ου Νηπιαγωγείου Πεύκης σε αυτό τον  χώρο συνιδιοκτησίας Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος και Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ από την ΚΤΥΠ Α.Ε.

ΜΟΔ ΑΕ- Υπουργείο Ανάπτυξης

Στις 15/7/2001 εγκρίθηκε  η αίτηση χρηματοδότησης που υπέβαλε ο Δήμος Λυκόβρυσης- Πεύκης στην πιλοτική εφαρμογή «Ωρίμανση έργων φορέων με αδυναμίες» από το Δ.Σ. της ΜΟΔ ΑΕ. Η αίτηση αφορούσε μελέτες ωρίμανσης για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και πιο συγκεκριμένα του Γυμνασίου Λυκόβρυσης, του 1ου Δημοτικού Πεύκης και του 1ου Λυκείου Πεύκης. Ήταν η μία από τις 9 αιτήσεις που εγκρίθηκαν και έχει προϋπολογισμό 48.728,57€

Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»- Υπουργείο Εσωτερικών

Τελευταίο αφήσαμε στην αναφορά, το πιο πρόσφατο, επειδή μπορεί ο Μάριος Ψυχάλης να μην έχει προλάβει να ενημερωθεί. Ο Δήμος Λυκόβρυσης- Πεύκης εργάστηκε σκληρά για να αξιοποιηθεί το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, με την υποβολή προτάσεων για μεγάλα έργα υποδομών. Και ήδη έχουμε θετικά νέα, καθώς οι δύο πρώτες αιτήσεις έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα.

Η πρώτη αφορά στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής που έχουν συνολικό προϋπολογισμό 10.703.957,69€ με την ένταξη του έργου «Ανάπτυξη αστικών περιοχών του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης». Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται η κατασκευή της Κεντρικής Πλατείας της Πεύκης και του υπογείου χώρου στάθμευσης με προϋπολογισμό 4.564.200€, η ανάπλαση περιοχών με στόχο την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών στα σχολεία του Δήμου με προϋπολογισμό 2.066.667€ και η Βιοκλιματική Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων που συνδέουν τις δύο Δημοτικές Ενότητες με προϋπολογισμό 5.799.067,00€.

Δύο ακόμη μεγάλα έργα αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών προχωρούν με την ένταξη του έργου «Μελέτες ωρίμανσης έργων του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης» με το ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Τρίτσης να ανέρχεται στα 620.000€.    Πρόκειται για τη «Μελέτη ανάπλασης Δημοτικού Σταδίου Πεύκης» και τη «Μελέτη ανακατασκευής και προσθήκης καθ’ ύψος Πνευματικού Κέντρου Λυκόβρυσης».

Μέσω του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» προωθούνται ακόμη έργα στις σχολικές μονάδες της πόλης, έργα που αφορούν στη συλλογή βιοαποβλήτων, την ανακύκλωση, την ηλεκτροκίνηση, την ψηφιακή σύγκληση, την πολιτική προστασία, την πολιτιστική μας κληρονομιά. Για όλα αυτά έχουμε υποβάλει αντίστοιχες αιτήσεις και αναμένουμε την ένταξη τους, προκειμένου να προχωρήσουμε σε έργα που θα αλλάξουν την εικόνα του Δήμου μας, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 20.000.000€

Υπάρχει περίπτωση να μην γνωρίζει ο κ. Ψυχάλης αυτές τις χρηματοδοτήσεις που έχουν εξασφαλιστεί; τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί ή προχωρούν; τους ίδιους πόρους που χρειάστηκαν και εξασφαλίστηκαν από την οικονομική εξυγίανση που έχει επιτευχθεί;  Ίσως να υπάρχει. Να έχει πιστέψει αυτά που λέει, να έχει ξεχάσει τι έχει συμβεί σε αυτά τα δύο χρόνια που έχει εκλεγεί Δημοτικός Σύμβουλος και να βρίσκεται σε έναν δικό του κόσμο. Για αυτό παραμένει άλλωστε ανεπίδεκτος μαθήσεως και βελτιώσεως.

Ευτυχώς οι πολίτες της Λυκόβρυσης και της Πεύκης έχουν μνήμη και κρίση.

Αφήστε μια απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε εδώ το όνομά σας