Κυκλοφοριακό: Ανάγκη για ολιστικό σχεδιασμό, του Αλέξανδρου Παπαχαραλάμπους

0

Κυκλοφοριακό: Ανάγκη για ολιστικό σχεδιασμό

του Αλέξανδρου Παπαχαραλάμπους*

Στο Μαρούσι, οι Δημότες βιώνουν καθημερινά το πρόβλημα του κυκλοφοριακού, το οποίο προκύπτει από παρωχημένες σχεδιαστικές πρακτικές. Ο σχεδιασμός ενός συγκοινωνιακού έργου για το κυκλοφοριακό είναι το Α και το Ω: απαιτεί λεπτομερείς καταγραφή των απαιτήσεων (Δημοτών, Δήμου και άλλων ενδιαφερόμενων μερών) και παραγωγή ιδεών προσαρμοσμένων στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες μίας περιοχής.

Ως συγκοινωνιολόγος, πιστεύω πως καταγραφή των απαιτήσεων είναι το σημαντικότερο κομμάτι κάθε σχεδίου, γιατί δίνει πρώτη ύλη για κάθε επόμενο βήμα του σχεδιασμού. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να δηλώσουν τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους: ο Δήμος, που θα εφαρμόσει το σχέδιο και οι Δημότες, που θα ζήσουν με τα αποτελέσματα του έργου. Για παράδειγμα, έχει τύχει σε περιοχή στο Μαρούσι (Ψαλίδι) να υπάρχουν δρόμοι με καταλλήλως τοποθετημένα απαγορευτικά, ώστε ένας οδηγός να καταλήγει σε αδιέξοδο, με απαγόρευση οποιασδήποτε κίνησης (!). Άλλο παράδειγμα, είναι η στάθμευση στις γειτονιές, η παραβατικότητα κατά τη στάθμευση, οι διάδρομοι των πεζών (πεζοδρόμια!!) ή η αποκομιδή των απορριμμάτων.

Επί του παρόντος, όλοι οι Δημότες ζουν με τα αποτελέσματα συγκοινωνιακών/κυκλοφοριακών σχεδίων για τα οποία ενημερωνόμαστε μεταγενέστερα και πολλές φορές, επικουρικά. Ο μηχανικός λαμβάνει τις προδιαγραφές από τη δημοπρασία που κέρδισε (συνήθως με πολύ μεγάλη έκπτωση) και εκτελεί το έργο ανάλογα με αυτές. Δεν έχει υποχρέωση να προσεγγίσει τους Δημότες, αλλά και να ήταν υποχρεωμένος, τότε θα υστερούσε σε μέσα για να τους προσεγγίσει. Ο Δήμος, όμως, έχει τα μέσα και πρέπει να τοποθετηθεί ανάμεσα στους Δημότες και τον εκάστοτε σχεδιαστή συλλέγοντας απαιτήσεις και προβλήματα, ώστε να τα μεταφέρει στον σχεδιαστή.

Η παραγωγή της ιδέας είναι κατά αυτό τον τρόπο ολιστική. Οι ολιστικές λύσεις είναι σημαντικές για την πόλη μας, η οποία πιέζεται από υπερτοπικές χρήσεις (μετακινήσεις ανθρώπων από άλλους δήμους μέσα από το Μαρούσι) που επιβάλλονται από μεγάλα κέντρα όπως εμπορικά, αθλητικά και επιχειρηματικά, αλλά και από την φυσική τοποθέτηση του Δήμου μας ανάμεσα σε μεγάλους αστικούς κόμβους και οδούς. Αυτές οι πιέσεις οδηγούν αναπόφευκτα σε προβλήματα στην κινητικότητα (ειδικά των ευαίσθητων ομάδων), στο περιβάλλον, στη στάθμευση και στο βιοτικό επίπεδο. Η επόμενη διοίκηση της πόλης, μπορεί και οφείλει να δημιουργήσει μία ολιστική, ανθρωποκεντρική και δημοτο-κεντρική λύση.

Γι’ αυτό, ως επόμενη διοίκηση του Αμαρουσίου, η πολιτική μας είναι ξεκάθαρη:

  • Δημιουργία ξεκάθαρων απαιτήσεων για ένα κυκλοφοριακό σχέδιο που προκύπτει από τους Δημότες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη με εφαρμογές τεχνικών συμμετοχικού σχεδιασμού×
  • Τοποθέτηση της πολιτείας ως αρωγό για την σύνδεση Δημοτών, σχεδιαστών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών×
  • Δημιουργία μέσων για την επικοινωνία μεταξύ δημοτών, σχεδιαστών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών με έμφαση στα ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικά forum, εφαρμογές κινητού και υπολογιστή)×
  • Εφαρμογή μοντέρνων διαδικασιών σχεδιασμού με ξεκάθαρη ροή λογοδοσίας σε περιπτώσεις σχεδιαστικών λαθών με στόχο τη γρήγορη αποκατάσταση αλλά και τον επανασχεδιασμό×
  • Δημιουργία σημειακών λύσεων βασισμένων και παραγόμενων από τα ολιστικά σχέδια (κεφαλαιοποιώντας επί του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας) και όχι από λογικές εξυπηρέτησης×
  • Εφαρμογή του προγράμματος του Ενωμένο Μαρούσι ως αρχή για τον σχεδιασμό: πράσινη πόλη, λιγότερα οχήματα, αύξηση δημοτικής συγκοινωνίας, έξυπνα/ηλεκτρονικά μέσα διαχείρισης της κυκλοφορίας και προώθηση ήπιων μέσων μετακίνησης (ποδήλατα, πεζοί).

Σαν επαγγελματίας με εμπειρία στις έξυπνες πόλεις και μοντέρνες εφαρμογές, έχω χρησιμοποιήσει, εφαρμόσει και σχεδιάσει εφαρμογές μοντέρνου σχεδιασμού για την πόλη του Άμστερνταμ, Ολλανδία (Urban Mobility Lab) και τον ΟΑΣΑ στην Ελλάδα (My-TRAC). Στόχος μου είναι να εφαρμόσω αντίστοιχες εφαρμογές ώστε να υλοποιήσουμε ένα όραμα για μία πόλη ανοιχτή και προσβάσιμη.

*Αλέξανδρος Ε. Παπαχαραλάμπους 

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Αμαρουσίου

Πολιτικός Μηχανισμός , Συγκοινωνιολόγος

Αφήστε μια απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε εδώ το όνομά σας