Τελική προεκλογική συγκέντρωση Γιώργου Καραμέρου

0