Την Τετάρτη 23/10 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου

0

Με 26 θέματα στην  Ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου και ώρα 18.00. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ορισμός μελών στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.)
 2. Β΄ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019
 3. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2019 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
 1. Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ΄ τρίμηνου οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Αμαρουσίου
 2. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου Αμαρυσία Αρτεμις” (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α)
 1. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της Θ’ κατανομής 2019, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)”
 1. Aπόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, έτους 2019, των Α/βάθμιων και Β/βάθμιων σχολείων (Γ’ Κατανομή, έτους 2019)
 1. Καταβολή ποσού, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων στους δικαιούχους, χρονικής περιόδου από 01/5/2019 έως 31/8/2019
 1. Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος
 2. Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΕΖΩΝ – ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ”
 1. Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ”
 1. Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου “ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ”
 1. Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»
 1. Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙKΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”
 1. Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Ευτέρπης» για χρήση επί έλλασον δαπανών και πρόσθετες επείγουσες εργασίες του άρθρου 155 του Ν.4412/2016
 1. Συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων
 2. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής ανταλλακτικών/εξοπλισμού και υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Αμαρουσίου (Ν. 4412/2016)
 1. Αντικατάσταση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου
 1. Αποδοχή ή μη παραίτησης της Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και του αναπληρωτή της και ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου οποίος θα διατελέσει Προέδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Αμαρουσίου με τον αναπληρωτή του
 1. Ορισμός μελών Επιτροπής Ονοματοθεσίας Οδών – Πλατειών
 2. Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ΄αρ. 199/18-04-2019 απόφασης Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στην πρόσκληση V- Φιλόδημος ΙΙ
 1. Έγκριση ή μη της υπ. αρ. 58/2019 απόφασης του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου για την υποβολή αιτήματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμαρουσίου, για τη δωρεάν παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης της πλατείας Αγίας Λαύρας προς την Επιχείρηση για τη διοργάνωση των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων έτους 2019
 1. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Αμαρουσίου σε Πρόγραμμα Συλλογής – Ανακύκλωσης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Αμαρουσίου
 1. Καθιέρωση ημερών και ωραρίου εξυπηρέτησης του κοινού των Τμημάτων Ληξιαρχείου και Αστικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολίτη
 1. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο εργασιών εφαρμογής συστήματος πλύσης πλακοστρώσεων και δαπέδων κοινοχρήστων χώρων”
 1. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Τροποποίηση χρήσεων στο από 24/12/2012 (ΦΕΚ 15 ΑΑΠ/2013) Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως η περιοχή του Κάτω Σωρού – Τύμβου – Μαρμαράδικων.”

 

Αφήστε μια απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε εδώ το όνομά σας