Τρόπος λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Αμαρουσίου και των λοιπών έκτακτων μέτρων για τη μείωσης της διάδοσης του νέου κορωνοϊού Covid-19

0

Ο Δήμος Αμαρουσίου, στο πλαίσιο της μεγάλης εθνικής προσπάθειας για τη μείωση της διάδοσης του νέου κορωνοϊού Covid-19 και ταυτόχρονα προασπίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων του και των Δημοτών του, ανακοινώνει τον τρόπο επικοινωνίας με το κοινό και τα σχετικά ειδικότερα μέτρα:

ΚΕΠ

Η επικοινωνία των πολιτών πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω τηλεφώνου: 213-20.31.900 και email: [email protected]

Ληξιαρχείο

Το Ληξιαρχείο θα παραμείνει κλειστό για το κοινό. Θα εξυπηρετούνται μόνο οι δηλώσεις θανάτων και κατόπιν ραντεβού ό,τι κρίνει η υπηρεσία ως επείγον.

Τηλέφωνα: 2132038035 , 21320380332132038036, email: [email protected]

Υπηρεσίες Τμήματος Αστικής Κατάστασης

Για τις υπηρεσίες του Τμήματος Αστικής Κατάστασης που αφορούν σε:

– Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης

– Χορήγηση Πιστοποιητικού Γέννησης

– Χορήγηση Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας

– Χορήγηση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας

– Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγυτέρων Συγγενών

– Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για μειωμένη θητεία

– Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων

– Εγγραφή αδήλωτου

– Αρχική εγγραφή στο Δημοτολόγιο αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια

– Μεταδημοτεύσεις

– Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης και εγγραφή στο Δημοτολόγιο

– Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω υιοθεσίας και εγγραφή στο Δημοτολόγιο

– Διόρθωση στοιχείων εγγραφής στο Δημοτολόγιο ή στα Μητρώα Αρρένων όπως και για κάθε άλλη συναφή εργασία, η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132038044 και 2132038045 Email: [email protected]

Οικονομικές Υπηρεσίες

Οι δηλώσεις των πολιτών για τη διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων για τα ακίνητα που κατά το παρελθόν δεν είχαν υποβληθεί επαρκώς, θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω internet στην ειδική πλατφόρμα (https://tetragonika.govapp.gr/ ).

Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής της σχετικής δήλωσης έχει παραταθεί έως και τις 30 Ιουνίου 2020.

Η προσέλευση των πολιτών στο τμήμα Διαχείρισης Εσόδων του Δήμου θα επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης στα τηλ.: 213 20 38020-029 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Οι πληρωμές οφειλών που αφορούν στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου θα πραγματοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά, αφού προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση με την υπηρεσία στα τηλ.: 213 20 38050-058 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Υπηρεσίες Δόμησης

Τα προφορικά αιτήματα, οι διευκρινήσεις και γενικώς πληροφορίες (που αφορούν το αντικείμενο της διεύθυνσης) θα διεκπεραιώνονται ως εξής:

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] καθώς και στα τηλέφωνα:

1. Τμήμα Αδειών:

2132038185, 21320381832132038170, 21320381712132038189, 21320381292132038180

2. Τμήμα υλοποίησης σχεδίου και τμήμα πολεοδομικού σχεδιασμού:

2132038129, 21320381892132038173, 2132038185

3. Τμήμα ελέγχου κατασκευών:

2132038188, 21320381822132038181, 21320381772132038185

Τέλος, αιτήματα που αφορούν την χορήγηση αντιγράφων επί των αντικειμένων της Δ/νσης θα διεκπεραιώνονται κατόπιν ραντεβού αφού προηγηθεί σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα.

Τεχνικές Υπηρεσίες

Η επικοινωνία των πολιτών και σχετικές πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά μέσω τηλεφώνου και email.

Τμήμα Κατασκευής κι Επίβλεψης Έργων

τηλ.: 213 2038138, 135, 139, 133, 194, 137, 140, email: [email protected]

Τμήμα Προγραμματισμού & Μελετών

τηλ.: 213 2038145, 143, 137, 140, email: [email protected]

Τμήμα Εγκαταστάσεων και αδειών μεταφορών

τηλ.: 213 2038133, 137, 140, email: [email protected]

Τμήμα Συντήρησης Κτιρίων

τηλ.: 213 2038194, 340, 134,137, 140 , email: [email protected]

Τμήμα Κυκλοφορίας & Συγκοινωνίας

τηλ.: 213 2038142, 137, 140, email: [email protected]

Τμήμα Χωροθέτησης

τηλ.: 213 2038148, 137, 140, email: [email protected]

Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Η επικοινωνία των πολιτών και σχετικές πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά μέσω τηλεφώνου 2108026762, 2108023729 και 15321.

Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

Η επικοινωνία των πολιτών και σχετικές πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά μέσω τηλεφώνου και email.

Τμήμα Πρασίνου

τηλ.: 2132038101,114 email: [email protected]

Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

τηλ.: 2132038105 email: [email protected]

Τμήμα Αδειοδότησης –Επιχειρήσεων και Καταστημάτων

τηλ.: 2102038108 email: [email protected]

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας

τηλ.: 2102038103 email: [email protected]

Τμήμα Συνεργείων Δομημένων και Υπαίθριων Χώρων

Τηλ: 2102038110,102 email: [email protected]

Νομικές Υπηρεσίες

Η επικοινωνία των πολιτών και σχετικές πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά μέσω τηλεφώνου: 213 2038199-191 και email [email protected].

Διαχείριση Κοιμητηρίου

Η Υπηρεσία διαχείρισης Κοιμητηρίου, εξυπηρετεί στο τηλ : 2132038087 και στα email:[email protected][email protected] και το Κοιμητήριο στα τηλ : 2108020951 – 6972610899

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Η επικοινωνία των πολιτών και σχετικές πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά μέσω τηλεφώνου και email.

Μονάδα Α’ Υποστήριξη Δημοτικού Συμβουλίου

Τηλ: 213 2038 160, email : [email protected][email protected]

Μονάδα Γ’ Υποστήριξη Οικονομικής Επιτροπής

Τηλ: 213 2038 164, email : [email protected]

Μονάδα Δ’ Υποστήριξη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τηλ: 213 2038 169, email : [email protected]

Παιδικές χαρές – υπαίθριοι χώροι άθλησης – Αθλητικοί & Πολιτιστικοί χώροι

Έχει ανασταλεί η λειτουργία όλων των χώρων ευθύνης του Δήμου Αμαρουσίου.

Πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες

Έχουν ανασταλεί όλα τα οργανωμένα πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα.

ΚΑΠΗ

Έχει ανασταλεί η λειτουργία τους.

Δημοτική Συγκοινωνία – Αμαξοστάσιο

Απολυμαίνονται βάσει προγράμματος, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα απορριμματοφόρα και οι χώροι των εργαζομένων.

Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Σχολεία

Έχει ανασταλεί η λειτουργία τους.

Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμμή Δημότη 15321, η οποία ενισχύεται με επιπλέον προσωπικό.

Τέλος καλούνται όλοι οι πολίτες να δείξουν ατομική υπευθυνότητα και αυτοπεριορισμό κάνοντας πράξη το εθνικό σύνθημα #μένουμε_σπίτι, να αποφεύγουν το συνωστισμό στους ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους, να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας σε όλες τις αναγκαίες δραστηριότητές τους και να τηρούν αυστηρά τους κανόνες υγιεινής, όπως ορίζουν και απαιτούν οι έκτακτες συνθήκες.

Είναι ώρες ευθύνης ατομικής και συλλογικής.

Αφήστε μια απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε εδώ το όνομά σας