Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση κατάργησης των Νομικών Προσώπων του Δήμου Πεντέλης

0

 

  • Το προσωπικό των ΝΠΔΔ καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του Δήμου.

Δημοσιεύθηκε στις 10.10.19 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία ενέκρινε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 30.9.19 για κατάργηση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Πεντέλης.

Συγκεκριμένα, στην απόφαση της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση εγκρίνει την κατάργηση των Νομικών Προσώπων του Δήμου Πεντέλης με την επωνυμίες «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης» και «Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης».

Η απόφαση αυτή, όπως είχε τονίσει και στην εισήγησή της η Δήμαρχος κα Δ. Κεχαγιά, εισάγει ένα νέο τρόπο διοίκησης στο Δήμο Πεντέλης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή της εφαρμογής του, θα ωφελήσει το Δήμο οικονομικά, αλλά και λειτουργικά, μειώνοντας τις δομές του και επιτυγχάνοντας καλύτερο έλεγχο των δημοτικών δράσεων, βάζοντας παράλληλα φρένο σε αδιαφανείς διαδικασίες που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν.

Αυτό που αξίζει επίσης να σημειωθεί είναι πως όπως αναφέρεται σχετικά στην απόφαση το προσωπικό των ΝΠΔΔ καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του Δήμου.