Αβάσιμες οι δηλώσεις κ. Ιωακειμίδη, περί συμβάσεων Πολιτικής Προστασίας με απευθείας αναθέσεις

0

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής κ. Β. Κόκκαλης παρέχει διευκρινήσεις στον υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Ιωακειμίδη, σχετικά με τις δαπάνες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής:

  • Οι δράσεις της Περιφέρειας Αττικής στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας αναπτύσσονται στο πλαίσιο των οριζόμενων στο νόμο.
  • Στο ίδιο, ακριβώς, νομικό πλαίσιο, είχαν αναπτυχθεί οι δράσεις αυτές και κατά τη Διοίκηση των κ.κ. Ι. Σγουρού και Ρ. Δούρου.
  • Η ενεργοποίηση του Μητρώου Εργοληπτών, που τηρείται σε κάθε Περιφέρεια, για την υποστήριξη των δράσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, και η επιλογή της εργολήπτριας εταιρείας, που διαθέτει, ανάλογα με τις περιστάσεις, τα κατάλληλα μηχανήματα και προσωπικό, γίνεται από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας.
  • Οι σχετικές αναφορές στο έγγραφο της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων δεν ήταν αποτέλεσμα ελέγχου των δράσεων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, ούτε ζητήθηκαν οι απόψεις της και ούτε λήφθηκε υπόψη το ειδικότερο νομικό πλαίσιο τήρησης και ενεργοποίησης του Μητρώου Εργοληπτών, που τηρείται σε κάθε Περιφέρεια, για την υποστήριξη των δράσεων του Πυροσβεστικού Σώματος κ.λ.π.
  • Επίσης και για 1η φορά, η Περιφέρεια Αττικής προέβη σε σχετικό διαγωνισμό, ο οποίος βρίσκεται στο τελικό στάδιο, χωρίς να συνιστά λύση αντιμετώπισης των σοβαρών θεμάτων πολιτικής προστασίας.
  • Από το έτος 2017 και εν συνεχεία, οι δαπάνες της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας άρχισαν αυξανόμενες, εξ’ αιτίας της αύξησης και των σοβαρών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της κλιματικής κρίσης.
  • Αποτελεί πολιτική επιλογή της Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με στόχο την προστασία των δασών, των αλσών και των πάρκων της Αττικής από πυρκαγιές. Η συνδρομή αυτή παρέχεται με όρους διαφάνειας και πλήρους νομιμότητας. Αυτή είναι μία πάγια κι αδιαπραγμάτευτη τακτική μας.

Αφήστε μια απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε εδώ το όνομά σας