Γ. Πατούλης: Προτεραιότητα μας η προστασία της υγείας των πολιτών –Θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να πατάξουμε οριστικά και αμετάκλητα τα φαινόμενα παραβατικότητας

0

Πρόστιμα, κατασχέσεις και κυρώσεις στους παραβάτες επιχειρηματίες μετά από 2.864 ελέγχους των αρμόδιων διευθύνσεων της  Περιφέρειας Αττικής –Αυστηρή εντολή του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη να μπει τάξη και να προστατευτεί η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών

Σημαντικά συμπεράσματα και στοιχεία προκύπτουν από τους ελέγχους οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας μετά από εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη κατά την περίοδο που προηγήθηκε πριν από το Πάσχα.

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τροφίμων και ποτών και οι μεταφορικές επιχειρήσεις,  εμφάνισαν τα υψηλότερα ποσοστά παραβατικότητας από τους ελέγχους που πραγματοποίησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής.

Συνολικά οι Γενικές Διευθύνσεις, Δημόσιας Υγείας -Κοινωνικής Μέριμνας,   Αγροτικής Οικονομίας Κτηνιατρικής και Αλιείας και Βιώσιμης Ανάπτυξης -Κλιματικής Αλλαγής, πραγματοποίησαν πάνω από 2.864 ελέγχους μέχρι και τις 16 Απριλίου 2020.

Από τους ελέγχους αυτούς διαπιστώθηκε σε 285 περιπτώσεις παραβατική συμπεριφορά και γενικότερα μη τήρηση των κανόνων υγιεινής. Ήδη έχουν ξεκινήσει να επιβάλλονται πρόστιμα, ενώ έγινε και κατάσχεση τροφίμων. Να σημειωθεί ότι το ποσοστό των προστίμων δεν μπορεί να προσδιοριστεί στην παρούσα φάση καθώς αυτά επιβάλλονται μετά από εισηγήσεις των αρμόδιων επιτροπών.

Για τα στοιχεία των ελέγχων έχει ενημερωθεί ήδη ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης, ο οποίος έχει δώσει σαφή και αυστηρή εντολή να υλοποιηθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να μπει μια τάξη και να προστατευτεί ουσιαστικά η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών. Επιπλέον έχει ζητήσει να ενημερωθεί για το σύνολο των προστίμων που έχουν επιβληθεί, καθώς και για τις διαπιστώσεις από τον επανέλεγχο που διενεργείται σε επιχειρήσεις που έχουν εντοπιστεί να παρανομούν.  Μάλιστα επισημαίνει την ανάγκη οι έλεγχοι το επόμενο διάστημα να είναι στοχευμένοι  σε τομείς στους οποίους διαπιστώνονται υψηλά ποσοστά παραβατικότητας.

«Οι παραβάτες θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους στη δικαιοσύνη. Προτεραιότητα μας είναι  η προστασία της υγείας των πολιτών και για το λόγο αυτό θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να πατάξουμε οριστικά και αμετάκλητα τα φαινόμενα παραβατικότητας και μη σύννομης συμπεριφοράς. Αξίζουν ιδιαίτερες ευχαριστίες στα υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Αττικής τα οποία εργάζονται καθημερινά προκειμένου να προστατευθούν οι καταναλωτές από περιπτώσεις ακατάλληλων ή  αλλοιωμένων τροφίμων».

                         Συμπεράσματα Διαπιστώσεις Ελέγχων

Ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν από τους ελέγχους της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κατά την χρονική Περίοδο από  30 Μαρτίου μέχρι 16 Απριλίου 2020.

Συγκεκριμένα, τα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης υλοποίησαν 1420 ελέγχους σε όλη την επικράτεια της Περιφέρειας Αττικής. Από αυτούς οι 1082 αφορούσαν υγειονομικούς έλεγχος επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών  και οι 338  λοιπές επιχειρήσεις εκτός τροφίμων και ποτών. Από μία πρώτη στατιστική ανάλυση διαπιστώνεται ότι τα υψηλότερα ποσοστά παραβάσεων αφορούν ελέγχους σε επιχειρήσεις Διανομής –Μεταφορών, όπου από τις 34 που ελέγχθηκαν συνολικά διαπιστώθηκαν παραβάσεις υγιεινής σε 29 περιπτώσεις. Ακολουθούν οι παρασκευαστές που πωλούν λιανική, όπου από τις 144 επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε  24 και στη συνέχεια το λιανικό εμπόριο, όπου σε 684 επιχειρήσεις προέκυψαν παράτυπες ενέργειες σε 29.

 

Στους 338 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε λοιπές επιχειρήσεις εκτός τροφίμων και ποτών,  τα σκήπτρα της παραβατικότητας κατέχουν οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα από τις 56 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκαν παραβάσεις στις 45.

 

Στη Γενική Διεύθυνση  Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής επιβλήθηκαν σε 13 περιπτώσεις πρόστιμα ύψους περίπου 20.000 ευρώ. Τα πρόστιμα αυτά φορούν σε 10 περιπτώσεις καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (παντοπωλεία, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, ψαράδικα, μπαχαρικά, mini market, περίπτερα, ψιλικά κ.α), όπου το πρόστιμο ήταν ύψους 18.500 ευρώ. Σε 3 περιπτώσεις αφορούν λαϊκές αγορές, τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ανήλθαν στα 700 ευρώ.  Συνολικά η Γενική Διεύθυνση  Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής πραγματοποίησε 695 ελέγχους.  Τα σχετικά στοιχεία αφορούν ελέγχους  των Διευθύνσεων Ανάπτυξης όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων και της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών κατά την περίοδο  6-10 Απριλίου και 13 -16 Απριλίου.

Η  Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Κτηνιατρικής και Αλιείας κατά την περίοδο του Πάσχα υλοποίησε 749 ελέγχους σε κρεοπωλεία, Supermarkets, ιχθυοπωλεία, σφαγεία, κ.α (παρατίθεται σχετικός πίνακας στο τέλος του δελτίου). Από τους ελέγχους αυτούς προέκυψαν επτά παραβάσεις όπου κατασχέθηκαν 704,7 κιλά κρέατος, ενώ σε 66 καταστήματα έγιναν συστάσεις.

Ακολουθούν πίνακες με στατιστικά στοιχεία από τους ελέγχους

Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

Στοιχεία ελέγχων όλων των Διευθύνσεων Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής. Χρονική Περίοδο 30/3 -16/4 2020

Πίνακας 1 Υγειονομικός έλεγχος

Επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών 

Επιτόπιος  έλεγχος
  ΣΥΝΟΛΟ
Αριθμός επισκέψεων για έλεγχο (έλεγχοι, επανέλεγχοι, καταγγελίες) 1082
Αριθμός επιχειρήσεων με παραβάσεις 138

ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Υγιεινή  (HACCP)

                                                                                                                                                                                                     

 53
Γενική Υγιεινή                                                                          100
Σύνθεση                                                                                      
Επισήμανση & Παρουσίαση  
Μη Ασφαλή Τρόφιμα  1
Άλλες  
ΣΥΝΟΛΟ  154

 

Γράφημα 1

Υψηλότερα ποσοστά παραβάσεων

 

Πίνακας 2 Υγειονομικός έλεγχος

Εκτός των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών 

 

Επιτόπιος έλεγχος
  ΣΥΝΟΛΟ
Αριθμός ελέγχων (τακτικών & έκτακτων) 338
Αριθμός παραβάσεων (ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ) 46
* Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

(περιλαμβάνει τους ελέγχους  των Διευθύνσεων Ανάπτυξης όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων και της Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών) 6-10 Απριλίου και 13 -16 Απριλίου

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ
SUPER MARKET – Υπεραγορές 78
Λαϊκές αγορές 140
Παντοπωλεία (συνοικιακά), οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, ψαράδικα, μπαχαρικά, mini market, περίπτερα, ψιλικά κλπ 316
Αρτοποιία, ζαχαροπλαστεία κλπ 57
Φαρμακεία 81
Πρατήρια υγρών καυσίμων 10
Λοιπές επιχειρήσεις βιοτεχνίες-βιομηχανίες τροφίμων κλπ 13
ΣΥΝΟΛΟ 695
Επιβληθείσες διοικητικές κυρώσεις

 

19.200 ευρώ
Διαπιστωθείσες παραβάσεις

 

13

 

 

1. Λαϊκές αγορές (3 παραβάσεις) πρόστιμα 700 ευρώ
2. Παντοπωλεία (συνοικιακά), οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, ψαράδικα, μπαχαρικά, mini market, περίπτερα, ψιλικά κλπ (10 Παραβάσεις) πρόστιμα 18.500 ευρώ

 

Αφήστε μια απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε εδώ το όνομά σας