9η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα κατά της Διαφθοράς Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε. : Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

0

Η επέτειος της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Διαφθοράς αποτελεί αφορμή για να
αναδείξουμε ως Τοπική Αυτοδιοίκηση τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία
χρόνια στη λειτουργία των Δήμων, προκειμένου να ανατραπούν αρνητικά στερεότυπα
και να ενισχυθεί η διαφάνεια σε όλα τα στάδια της δημοτικής διακυβέρνησης.
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος έχει επανειλημμένα τονίσει πως για την
Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού, αποτελεί προτεραιότητα η τήρηση των αρχών της νομιμότητας
και της διαφάνειας, σε συνεργασία με τους αρμόδιους μηχανισμούς του Κράτους. Ο
προληπτικός έλεγχος άλλωστε αποτελεί ένα πάγιο και διαρκές αίτημα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης καθώς διασφαλίζει τη νομιμότητα και «θωρακίζει» θεσμικά και νομικά
τόσο τις αιρετές Διοικήσεις, όσο και τους εργαζόμενους.
Η ΚΕΔΕ, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, αναδεικνύει τη σημασία της
ενίσχυσης των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου. Στις Συνεδριακές Διασκέψεις που
διεξάγονται από τις αρχές Νοεμβρίου, παρουσιάζεται το νέο μοντέλο του εσωτερικού
ελέγχου, που θα ενισχύσει την προσπάθεια να καταστούν περισσότερο λειτουργικές και
παραγωγικές οι υπηρεσίες των Δήμων.
Η εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου,
στηρίζει την προσπάθεια των υπαλλήλων στην καθημερινή εκτέλεση των καθηκόντων
τους, συμβάλλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών κι ενισχύει την εικόνα και τη
φήμη του κάθε Δήμου και της Δημοτικής του Αρχής.
6 θετικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου
Ο εσωτερικός έλεγχος θα επιφέρει θετικές επιπτώσεις και αποτελέσματα στη λειτουργία
των Δήμων, όπως :
1. Η αντικειμενική και συστηματική αξιολόγηση των διαδικασιών και των
λειτουργιών του αυτοδιοικητικού φορέα.
2. Η υποστήριξη στην επίτευξη στόχων και την εκτέλεση των καθηκόντων.
3. Η μεγιστοποίηση της οικονομίας πόρων.
4. Η επίτευξη βέλτιστης λειτουργίας του αυτοδιοικητικού φορέα.
5. Η αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, για όλους τους εμπλεκόμενους.
6. Η Βελτίωση της εικόνας του φορέα προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
Ο εσωτερικός έλεγχος, σε συνδυασμό με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δήμων που
ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, θα αποδειχθεί καταλυτικός όχι μόνον στην αλληλεπίδραση του
πολίτη με τους Δήμους, αλλά και στην περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
κατά της Διαφθοράς δήλωσε:
«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση με τον αυξημένο ρόλο της στις δύσκολες μέρες της πανδημίας
δεν ξεχνά ότι οφείλει σε κάθε διαδικασία, σε κάθε ενέργειά της να είναι αποτελεσματική
και αποδοτική για τον πολίτη. Η συνεργασία μας με τη Εθνική Αρχή διαφάνειας και οι
νέες διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου θα μας κάνουν ακόμη πιο χρήσιμους, ακόμη πιο
διαφανείς, ακόμη πιο αποτελεσματικούς.
Ενώ παράλληλα θα μας επιτρέψουν να δώσουμε ένα ισχυρό κι αποφασιστικό θεσμικό
κτύπημα σε όσους επιμένουν να λειτουργούν με λογικές του χθες και να αμαυρώνουν τη
μεγάλη πλειοψηφία της αυτοδιοίκησης. Αλλάζουμε διαδικασίες, αλλάζουμε νοοτροπίες
και οδηγούμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε μια καλύτερη επόμενη μέρα».

Αφήστε μια απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε εδώ το όνομά σας