Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε.: Η Αυτοδιοίκηση επιδιώκει ειλικρινείς και ισότιμες συνεργασίες προς όφελος των τοπικών μας κοινωνιών

0

Να ανακληθεί άμεσα η απόφαση για χρηματοδότηση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. από
τους ΚΑΠ

Συνεδρίασε σήμερα εκτάκτως με τηλεδιάσκεψη το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., μετά από
πρόσκληση του Προέδρου Δημήτρη Παπαστεργίου, για να τοποθετηθεί στο
περιεχόμενο της αιφνιδιαστικής απόφασης του ΥΠΕΣ να χρηματοδοτήσει με
2.000.000 ευρώ την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., με πόρους που θα προέλθουν από τους
ΚΑΠ .
Συγκεκριμένα, με αφορμή την έκδοση της με Α.Π. 65390/7-10-2020
απόφασης της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών με
θέμα « Απόδοση ποσού 2.000.000 ευρώ από τους ΚΑΠ έτους 2020 στην
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), προς
κάλυψη λειτουργικών δαπανών στην υποστήριξη των Δήμων» , το Δ.Σ. της
Κ.Ε.Δ.Ε. εκλήθη να λάβει θέση πάνω στο περιεχόμενο της απόφασης αυτής.
Τα μέλη του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξέφρασαν
την έκπληξή τους για την αιφνιδιαστική κίνηση και την έκδοση της
συγκεκριμένης απόφασης, η οποία όπως επισημάνθηκε εκδόθηκε βεβιασμένα
και χωρίς να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ, η οποία απαιτείται εκ του
Νόμου.
Η συγκεκριμένη μεθόδευση χαρακτηρίστηκε υποτιμητική για την
Αυτοδιοίκηση. Στη διάρκεια της συνεδρίασης, επισημάνθηκε από όλα τα μέλη
του Δ.Σ. η αδιαμφισβήτητη και κατηγορηματική τους στήριξη στην ανάγκη να
υποστηριχθεί με τεχνικό προσωπικό το έργο των μικρών νησιωτικών και
ορεινών Δήμων, οι οποίοι δεν διαθέτουν σήμερα το απαραίτητο ανθρώπινο
δυναμικό, για να εκτελέσουν έργα απαραίτητα για τις τοπικές τους κοινωνίες.
Αλλά τονίστηκε ότι θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο τρόπος που θα βοηθηθούν
οι μικροί Δήμοι.
Τονίστηκε η βούληση να υπάρξει θετική διάθεση όσον αφορά την ουσιαστική
στήριξη του έργου της Ε.Ε.Τ.Α.Α., η οποία όλα τα προηγούμενα χρόνια
υπήρξε αρωγός του έργου των Δήμων, αλλά επισημάνθηκε ότι η αύξηση της
χρηματοδότησης για την κάλυψη των λειτουργικών της εξόδων πρέπει να
προέλθει από άλλες πηγές, που άλλωστε προβλέπονται, κι όχι από τους
Κ.Α.Π. των Δήμων.
Επισημάνθηκε επίσης ότι δεν μπορούν να γίνονται ανεκτές από πλευράς
Αυτοδιοίκησης μονομερείς ενέργειες που αιφνιδιάζουν και προσβάλλουν τη
λειτουργία του αυτοδιοικητικού θεσμού. Αντίθετα, απαιτείται σεβασμός στις
απόψεις της ΚΕΔΕ και διαμόρφωση ενός υγιούς πλαισίου συνεργασίας και
διαλόγου με το Υπουργείο Εσωτερικών, που θα στηρίζεται στην ισοτιμία και
την ειλικρίνεια.
Με βάση τα παραπάνω, η ΚΕΔΕ αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ τα παρακάτω:
 Να καταγγείλει τη συγκεκριμένη μεθόδευση όσον αφορά την λήψη της
απόφασης της Υπηρεσιακής Γραμματέως του ΥΠ.ΕΣ..
 Να ζητήσει την άμεση ανάκλησή της από πλευράς Υπουργού Εσωτερικών
 Σε περίπτωση που δεν γίνει άμεσα η ανάκληση, να προσβάλλει η ΚΕΔΕ
την απόφαση με κάθε πρόσφορο νομικό τρόπο ενώπιον των αρμοδίων
δικαστηρίων.
 Να επιμείνει στην απόφαση του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου να κληθεί
στο επόμενο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ το Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α., προκειμένου να
ενημερωθεί για το επιχειρησιακό σχέδιο και τα οικονομικά της.
 Να υπάρξει μια πολιτική συμφωνία για το μοντέλο λειτουργίας της
Ε.Ε.Τ.Α.Α. την επόμενη μέρα, σε συνεργασία με το ΥΠ.ΕΣ.
 Να υπάρξει ενημέρωση του Γραφείου Πρωθυπουργού για το ζήτημα.
Δήλωση Προέδρου ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου :
«H ΚΕΔΕ με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της κατήγγειλε ως απαράδεκτη τη
μεθόδευση να δοθεί μέσω των ΚΑΠ, έκτακτη επιχορήγηση στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Α.Ε. , χωρίς να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη μας, όπως άλλωστε προβλέπεται
κι από το νόμο.
Θα ενημερώσω τον κ. Υπουργό Εσωτερικών για την απόφαση μας αυτή και
θα του ζητήσω να πράξει το αυτονόητο, να την ανακαλέσει. Όλο αυτό το
διάστημα υπάρχει μια καλή συνεργασία με το Υπουργείο η οποία δεν πρέπει
να διαταραχθεί από παράλογες αποφάσεις. Πιστεύουμε σε μια γόνιμη και
ειλικρινή συνεργασία, αλλά παράλληλα απαιτούμε το σεβασμό στις απόψεις
μας».
*Ακολουθεί το κείμενο της ομόφωνης απόφασης
ΑΠΟΦΑΣΗ
Mε αφορμή την έκδοση της με Α.Π. 65390/7-10-2020 απόφασης της Υπηρεσιακής
Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα « Απόδοση ποσού 2.000.000 ευρώ
από τους ΚΑΠ έτους 2020 στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α.Ε.
(Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών στην υποστήριξη των Δήμων» ,
συνεδρίασε σήμερα εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, προκειμένου να
συζητήσει το θέμα και να λάβει θέση πάνω στο περιεχόμενο της απόφασης αυτής.
Τα μέλη του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξέφρασαν την έκπληξή
τους για την αιφνιδιαστική κίνηση από πλευράς ΥΠ.ΕΣ., με την έκδοση της
συγκεκριμένης απόφασης, η οποία εκδόθηκε βεβιασμένα και χωρίς να υπάρχει η
σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ, η οποία απαιτείται εκ του Νόμου.
Κατήγγειλαν ως απαράδεκτη τη μεθόδευση και τον αιφνιδιασμό από πλευράς ΥΠ.ΕΣ.
Επισήμαναν την κατηγορηματική τους στήριξη στην ανάγκη να στηριχθεί με τεχνικό
προσωπικό το έργο των μικρών νησιωτικών και ορεινών Δήμων, οι οποίοι δεν
διαθέτουν σήμερα το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, για να εκτελέσουν έργα
απαραίτητα για τις τοπικές τους κοινωνίες. Αλλά θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο
τρόπος που θα βοηθηθούν οι μικροί Δήμοι.
Δήλωσαν ότι δεν μπορούν να γίνονται ανεκτές από πλευράς Αυτοδιοίκησης μονομερείς
ενέργειες που αιφνιδιάζουν την ΚΕΔΕ. Αντίθετα, απαιτούν το σεβασμό στις απόψεις
της ΚΕΔΕ και τη διαμόρφωση ενός υγιούς πλαισίου συνεργασίας και διαλόγου με το
Υπουργείο Εσωτερικών, που θα στηρίζεται στην ισοτιμία και την ειλικρίνεια.
Με βάση τα παραπάνω, η ΚΕΔΕ ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει:
1.Να ζητήσει την άμεση ανάκληση της από πλευράς Υπουργού Εσωτερικών
2.Σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό, να προσβάλλει η ΚΕΔΕ την απόφαση για
παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας με αίτηση ακυρώσεως και αίτηση
αναστολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 18/89 ενώπιον των αρμοδίων
δικαστηρίων.
3.Να επιμείνει στην απόφαση του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου να κληθεί στο
επόμενο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ το Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. , προκειμένου να ενημερωθεί για το
επιχειρησιακό σχέδιο και τα οικονομικά της.
4.Να υπάρξει μια πολιτική συμφωνία για το μοντέλο λειτουργίας της ΕΕΤΑΑ την
επόμενη μέρα, σε συνεργασία με το ΥΠ.ΕΣ.
5.Να υπάρξει ενημέρωση του Γραφείου Πρωθυπουργού για το ζήτημα.

Αφήστε μια απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε εδώ το όνομά σας