Συνεδρίαση της ΚΕΔΕ για την υλοποίηση του προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” παρουσια του Αναπλ. Υπ. Εσωτερικών, Σ. Πέτσα.

0

Την Τετάρτη 14 Απριλίου, στις 12:00 το μεσημέρι θα συνεδριάσει μέσω
τηλεδιάσκεψης το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης ∆ήμων Ελλάδας με τη
συμμετοχή των Πρόεδρων των Περιφερειακών Ενοτήτων ∆ήμων (ΠΕ∆)
Στη συνεδρίαση θα συμμετάσχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος
Πέτσας.

Βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι οι θέσεις και οι προτάσεις της ΚΕ∆Ε για την
Υλοποίηση του Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» κατόπιν της
έκδοσης της υπ’ αριθμ. 6302/8.4.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών –
Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Υγείας – Εσωτερικών –
Επικρατείας με τίτλο: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομιών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εσωτερικών και του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών – «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ο.Τ.Α. α ́ και
β ́βαθμού, συνδέσμων ∆ήμων και Νομικών Προσώπων Ο.Τ.Α.: Πρόγραμμα Ανάπτυξης
και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης».

Στο ∆Σ της Τετάρτης 14ης Απριλίου θα συζητηθούν επίσης τα εξής θέματα:
● Αναστολή πληρωμών των τοκοχρεολυτικών δόσεων των ΟΤΑ προς το ΤΠ∆ για
το 2021 και μεταφορά τους προς πληρωμή στο 2022 σε ισόποσες άτοκες δόσεις.
● Η υποβολή αιτήματος προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του ∆.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Α.Ε. για έκτακτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, με θέμα
ημερήσιας διάταξης την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συμβουλίου της.
● Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την τροποποίηση του άρθρου 37 του υπό
επεξεργασία σχεδίου νόμου για τον εσωτερικό έλεγχο.
Η συνεδρίαση του ∆Σ θα μεταδοθεί απ’ ευθείας μέσω live streaming από την
ιστοσελίδα της ΚΕ∆Ε και το κανάλι της Ένωσης στο youtube.

Αφήστε μια απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε εδώ το όνομά σας