Θετική ανταπόκριση της ΚΕΔΕ στο κάλεσμα του ΥΠ.ΕΣ. για ουσιαστικό διάλογο, με στόχο την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση

0

Συνεδρίασε το Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος,
συζητώντας μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα, που αφορούν τη λειτουργία της
αυτοδιοίκησης.
Ναι στο διάλογο με το Υπουργείο Εσωτερικών, με στόχο τη
μεταρρύθμιση του κράτους και της αυτοδιοίκησης, με
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Δ. Παπαστεργίου ενημέρωσε το Δ.Σ. για την
επιστολή που απέστειλε ο Υπουργός Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκος, με την
οποία ζητά να ξεκινήσει διάλογος προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η
κατάρτιση ενός νέου νομοσχεδίου με στόχο την αλλαγή στο μοντέλο
λειτουργίας του Κράτους και της αυτοδιοίκησης, με στόχο την πολυεπίπεδη
διακυβέρνηση.
Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ μετά από πρόταση του Προέδρου απάντησε θετικά στην
πρόσκληση για διάλογο. Επισημάνθηκε ότι αν και ακόμη δεν έχει παραδοθεί
από την Επιτροπή Κοντιάδη το κείμενο με τις θέσεις του ΥΠ.ΕΣ., η ΚΕΔΕ θα
προχωρήσει άμεσα στην επικαιροποίηση των δικών της θέσεων, στη βάση
αποφάσεων προηγούμενων συνεδρίων της, πάνω σε βασικούς πυλώνες
όπως είναι το ξεκαθάρισμα των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων και η κατανομή
νέων αρμοδιοτήτων, μαζί με τους αντίστοιχους πόρους αλλά και το αναγκαίο
προσωπικό που θα πρέπει να συνοδευτούν. Αλλά και τα ζητήματα που
αφορούν τα πολεοδομικά και χωροταξικά θέματα, την υγεία, την παιδεία, κλπ.
Οι θέσεις της ΚΕΔΕ θα τεθούν υπόψη των αυτοδιοικητικών στελεχών στις
διαδικασίες του συνεδριακού διαλόγου που θα διεξαχθεί σε όλη την Ελλάδα το
επόμενο διάστημα, με αφετηρία στις 5 Νοεμβρίου από την Κρήτη, ώστε να
υπάρξει ένα τελικό κείμενο που θα απηχεί τις απόψεις για την Αυτοδιοίκηση
που όλοι οραματιζόμαστε, το οποίο θα κατατεθεί στο διάλογο. Στο πλαίσιο
αυτής της διαδικασίας, η ΚΕΔΕ θα ζητήσει παράταση στο χρονοδιάγραμμα
του διαλόγου που προτείνεται από το ΥΠ.ΕΣ., ως το Δεκέμβριο, κι όχι ως τις 5
Νοεμβρίου που είναι η πρόταση του Υπουργού.
 Ναι στη χρηματοδότηση της ΕΕΤΑΑ, όχι στη διαδικασία με την
οποία αυτή αποφασίστηκε από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΣ .
Στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ παρέστη σήμερα η Διοίκηση και το Δ.Σ. της ΕΕΤΑΑ , με
σκοπό να παρουσιάσει το επιχειρησιακό σχέδιο και τα οικονομικά της
εταιρείας, με αφορμή το αίτημα που υπέβαλλε προς το ΥΠΕΣ το
προηγούμενο διάστημα ,για αύξηση της χρηματοδότησης της κατά 2 εκ. ευρώ
για το 2020, μέσω των ΚΑΠ.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου επισήμανε ότι ήταν ατυχής η
απόφαση με την οποία οι υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ. ενέκριναν τη
χρηματοδότηση, χωρίς να λάβουν υπόψη τις θέσεις της ΚΕΔΕ. Τόνισε ότι το
σύνολο των αυτοδιοικητικών κρίνει αναγκαία και χρήσιμη για τους Δήμους τη
λειτουργία της ΕΕΤΑΑ, την οποία οφείλουμε να στηρίξουμε, προκειμένου αυτή
να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και να παρέχει την
απαραίτητη τεχνική υποστήριξη και βοήθεια, ιδιαίτερα στους μικρούς Δήμους,
οι οποίοι το επόμενο διάστημα καλούνται να καταθέσουν μελέτες και
προτάσεις για να χρηματοδοτήσουν μια σειρά από απαραίτητα έργα,
αξιοποιώντας προγράμματα όπως το «Α. Τρίτσης».
Στο πλαίσιο αυτό το Δ.Σ. ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη χρηματοδότηση της
ΕΕΤΑΑ κατά 2 εκ. ευρώ από τους ΚΑΠ, προκειμένου να διασφαλιστεί η
χρηματοδότηση της λειτουργίας της και της παροχής τεχνικής βοήθειας προς
τους Δήμους το επόμενο διάστημα, ώστε να «τρέξουν» τα έργα.
Αποφασίστηκε ότι τα χρήματα αυτά θα διεκδικηθούν για να επιστραφούν από
το ΥΠΕΣ, ώστε να μην μειωθούν οι ΚΑΠ του τρέχοντος έτους για τους
Δήμους. Εκφράστηκε η πλήρης διαφωνία με τη διαδικασία που ακολούθησε η
Υπηρεσιακή Γραμματέας του ΥΠΕΣ, για να εκδώσει την απόφαση έγκρισης
της χρηματοδότησης, χωρίς να εξασφαλίσει προηγουμένως τη θετική γνώμη
της ΚΕΔΕ. Ενώ εκφράστηκε και η βούληση για πιο στενή συνεργασία στο
άμεσο μέλλον μεταξύ ΚΕΔΕ και ΕΕΤΑΑ.
 Διεκδίκηση πρόσθετων πόρων από τον προϋπολογισμό του
2021, για τις ανάγκες της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού.
Στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ συζητήθηκε το περιεχόμενο του προσχεδίου του
προϋπολογισμού για το 2021. Επισημάνθηκε ότι η επόμενη χρονιά θα είναι
δύσκολη για τους Δήμους, γιατί προβλέπεται σημαντική μείωση των ΚΑΠ,
που θα φτάσει στα 300 εκ. ευρώ, ενώ αντίθετα θα υπάρξει αύξηση των
μεταβιβάσεων λόγω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ.
Όπως αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό, προβλέπεται ότι η Αυτοδιοίκηση
θα μειώσει το 2021 κατά 50% το έλλειμμά της σε σχέση με το 2020. Αλλά είναι
κι αυτή που όλα αυτά τα χρόνια κατάφερε να είναι ο θεσμός που νοικοκύρεψε
τα οικονομικά του, αφού συμμετέχει στο συνολικό δημοσιονομικό χρέος με
ποσοστό μόλις 0,68%. Κάτω από τη μονάδα. Δυσμενής εξέλιξη είναι η
πρόβλεψη για τις κοινωνικές παροχές των ΟΤΑ , οι οποίες προβλέπεται ότι
θα μειωθούν κατά το 1/3 το 2021, σε σχέση με το 2020.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, το Δ.Σ. της η ΚΕΔΕ αποφάσισε να
ξεκινήσει επαφές με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΣ και του ΥΠ.ΟΙΚ., ώστε να
επισημανθούν τα προβλήματα που θα δημιουργήσει στη λειτουργία των
Δήμων την επόμενη χρονιά η μείωση της χρηματοδότησης μέσω των ΚΑΠ.
Με δεδομένο ότι ήδη και φέτος οι Δήμοι λειτουργούν στα όρια τους, λόγω της
μείωσης των εσόδων τους και της αύξησης των δαπανών τους, προκειμένου
να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας, αυτή η κατάσταση δεν
μπορεί να συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά, ιδιαίτερα αν εξακολουθήσει η
υγειονομική κρίση να θέτει σε δοκιμασία τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες.
Ενώ θα επισημανθεί ότι χωρίς επαρκή οικονομική στήριξη και διασφάλιση της
οικονομικής αυτοτέλειας και βιωσιμότητας των Δήμων , δεν είναι δυνατόν να
προχωρήσει καμία ουσιαστική αλλαγή προς την κατεύθυνση της
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.
 Ο θεσμός της κινητικότητας στερεί πολύτιμο προσωπικό από
τους Δήμους
Στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ συζητήθηκε το ζήτημα της κινητικότητας του προσωπικού
στο Δημόσιο τομέα, με δεδομένο ότι ξεκίνησε ο νέος κύκλος κινητικότητας.
Κοινή διαπίστωση όλων είναι πως ο θεσμός αυτός δεν βοήθησε καθόλου τον
Πρώτο βαθμό Αυτοδιοίκησης, αφού οδήγησε σε αφαίμαξη προσωπικού από
τους Δήμους, ιδίως σε μικρούς Δήμου , που αντιμετωπίζουν ήδη σημαντικές
ελλείψεις σε προσωπικό. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε υποβάθμιση των
παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών.
Η Αυτοδιοίκηση αντιλαμβάνεται τις κοινωνικές ανάγκες που εξυπηρετεί η
κινητικότητα, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που δημιουργεί.
Η ΚΕΔΕ δεν θα είχε αντίρρηση αν η κινητικότητα αφορούσε μετακινήσεις
υπαλλήλων στον ίδιο βαθμό, από Δήμο σε Δήμο και σε κάθε περίπτωση, να
αποτελούσε προϋπόθεση η σύμφωνη γνώμη της εκάστοτε δημοτικής αρχής
πριν την μετακίνηση.
 Παράταση και περίοδος χάριτος στην αποπληρωμή
υποχρεώσεων Δήμων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων
Το ΔΣ της ΚΕΔΕ ενημερώθηκε ότι πολλοί Δήμοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα
όσον αφορά την αποπληρωμή δόσεων που αφορούν υποχρεώσεις τους προς
το ΤΠΔ, ιδιαίτερα ενόψει της κατάρτισης των προϋπολογισμών τους για το
2021. Ο συνυπολογισμός των υποχρεώσεων αυτών καθιστά ανέφικτη την
κατάρτιση ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.
Στο πλαίσιο αυτό η ΚΕΔΕ θα ασκήσει πίεση προκειμένου να δοθεί παράταση
και να χορηγηθεί νέα περίοδος χάριτος, χωρίς πληρωμή των
τοκοχρεωλυσίων, με χρηματοδότηση μέσω του επιτοκίου των δανείων. Το
ΥΠ.ΕΣ. συμφωνεί με τη θέση αυτή και θα ασκηθούν πιέσεις και προς τα άλλα
συναρμόδια υπουργεία, ώστε να κλείσει το ζήτημα προς όφελος των Δήμων.
 Προχωρά ο νέος διαγωνισμός για την προμήθεια μασκών για τα
σχολεία της χώρας
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου ενημέρωσε πως προχωρά
ο νέος διαγωνισμός που προκηρύχθηκε για την προμήθεια των μασκών , μετά
τις νέες προδιαγραφές που στάλθηκαν από το Υπ. Υγείας. Δεδομένου ότι
ήταν εντελώς νέες οι προδιαγραφές, σε σχέση με αυτές που είχαν δοθεί
αρχικά τον Αύγουστο, κρίθηκε ότι πρέπει να «τρέξει» νέος διαγωνισμός. Κι
αυτή τη φορά η ΚΕΔΕ με γρήγορες διαδικασίες , με απόλυτη διαφάνεια και
τηρώντας απαρέγκλιτα τη νομιμότητα θα ανταποκριθεί στην υποχρέωση που
ανέλαβε και θα παραδώσει τον αριθμό μασκών που είχε αποφασισθεί αρχικά,
χωρίς να επιβαρυνθεί ο Έλληνας φορολογούμενο με ούτε ένα επιπλέον ευρώ.
Θα διασφαλιστεί η προμήθεια του ίδιου συνολικού αριθμού μασκών που είχαν
αρχικά προβλεφθεί, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των σχολικών
μονάδων.
 Κανένα «συγχωροχάρτι» από την ΚΕΔΕ σε όσους προσπαθήσαν
με δόλο να ξεγελάσουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του
Κράτους.
Στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ συζητήθηκε και το περιεχόμενο της τροπολογίας που
εντάχθηκε ως άρθρο στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ για την ιθαγένεια κι αφορούσε
στο αξιόποινο πράξεων Αιρετών και Υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
με την οποία παύονταν ποινικές και πειθαρχικές διώξεις και σταματούσε κάθε
διαδικασία καταλογισμού εις βάρος τους.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ επισήμανε πως η συγκεκριμένη διάταξη με τον τρόπο
που διατυπώθηκε, ενώ ήταν ξεκάθαρο από την αιτιολογική έκθεση ότι δεν
υπάρχει πρόθεση να «ξεπλυθεί» οποιοσδήποτε που δεν έκανε σωστά τη
δουλειά του, έδωσε περιθώρια για να κατηγορηθεί άδικα η Αυτοδιοίκηση.
Είναι προφανές ότι η ΚΕΔΕ δεν επιθυμεί να δοθεί συγχωροχάρτι σε κανέναν
αιρετό ή υπηρεσιακό, που δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Όμως είναι
ανάγκη να προστατευθούν όσοι καλόπιστα προχώρησαν σε πράξεις,
προμήθειες, κλπ, περνώντας από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αλλά
κάποια στιγμή στην πορεία για άλλους λόγους, βρήκαν μπροστά τους νομικές
δυσκολίες. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει όσους με δόλο
προσπάθησαν να ξεγελάσουν ελεγκτικούς και δημοσιονομικούς μηχανισμούς
ελέγχου.
Είναι κοινή πρόθεση της ΚΕΔΕ και του ΥΠΕΣ να υπάρξει μια καθαρή λύση
στο ζήτημα αυτό, με μια διάταξη που θα δώσει τέλος στην άδικη ταλαιπωρία
των αιρετών που έκαναν σωστά τη δουλειά τους, αλλά και θα αποκαταστήσει
την εικόνα των ανθρώπων της Αυτοδιοίκησης στην κοινή γνώμη.

Αφήστε μια απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε εδώ το όνομά σας