Ο Δήμος Πεντέλης με ανοικτή διαδικασία αναζητά καλύτερη απόδοση των ταμειακών του διαθεσίμων

0

Η Δημοτική Αρχή από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων της εργάζεται να βελτιώσει την οικονομική κατάσταση και αποτελεσματικότητα του Δήμου, τόσο με προσπάθειες αύξησης εσόδων, είσπραξης απαιτήσεων, όσο και με προσπάθειες περιορισμού των δαπανών.

Στα πλαίσια αυτά και με στόχο την αύξηση των εσόδων του και τη μεγιστοποίηση του οφέλους για το Δήμο από την καλύτερη αξιοποίηση των έντοκων καταθέσεων των ταμειακών του διαθεσίμων, ο Δήμος προβαίνει σε ανοικτή διαδικασία λήψης προσφορών από τα τραπεζικά ιδρύματα.

Τα διαθέσιμα του Δήμου σήμερα τοκίζονται με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο.

Η αρχική προθεσμία τελευταίας μέρας υποβολής των προσφορών ήταν η 23/3/2020, όμως λόγω των τρεχουσών εξελίξεων, μεταφέρεται σε 3/4/2020.

 

Αφήστε μια απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε εδώ το όνομά σας