Έλεγχος συνταγογράφησης και επιβολή κυρώσεων από τον ΕΟΠΥΥ Επιβεβλημένη από μέρους των ιατρών μελών μας η άσκηση ένστασης.

0

Ο ΙΣΑ έλαβε απάντηση της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ σε σειρά εγγράφων μας με τα οποία η Διοίκηση του ΙΣΑ διαμαρτυρήθηκε για την στοχευμένη μαζική χρονικά άκαιρη επιβολή κυρώσεων κατά ιατρών μελών μας για «παρατυπίες» στη συνταγογράφηση προγενέστερων ετών.

Για να υπάρξει δυνατότητα περεταίρω νομικών ενεργειών καλούμε όλους τους ιατρούς να υποβάλλουν ενστάσεις στον ΕΟΠΥΥ κατά περίπτωση. Ο ΙΣΑ έχει ζητήσει από τον Υπουργό Υγείας τη δημιουργία επιτροπής με την συμμετοχή του ΙΣΑ και του ΕΟΠΥΥ η οποία θα διερευνά τις υποθέσεις παραβιάσεων στη συνταγογράφηση πριν επιβληθούν τα πρόστιμα. Δηλώνουμε ότι θα σταθούμε αρωγοί σε εκείνους που επιτέλεσαν το καθήκον τους, αλλά και αυστηροί με εκείνους τους ελάχιστους, εφόσον πράγματι υπάρχουν, εξ ημών, που συστηματικά παραβίασαν ενδεχόμενα το ιατρικό τους καθήκον.