Δήμος Χαλανδρίου – Διάσωση εξοπλισμού προσβασιμότητας ΑμεΑ από το θέατρο «Εμπρός»

0
ÅÉÄÉÊÏ ÈÅÌÁ: Ç éóôïñßá ôïõ éóôïñéêïý ðéåóôçñßïõ ôçò åöçìåñßäáò «Åìðñüò», ðïõ áí êáé Ý÷åé ÷áñáêôçñéóôåß ìíçìåßï áðü ôï õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý, óÞìåñá åßíáé Üöáíôï, Ôñßôç 20 Íï3ìâñéïõ 2012. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/STR

Ο Δήμος Χαλανδρίου ανταποκρινόμενος στο σχετικό αίτημα τις Κίνησης Αναπήρων Καλλιτεχνών διέσωσε τον εξοπλισμό προσβασιμότητας του αυτοδιαχειριζόμενου θεάτρου «Εμπρός», το οποίο εκκενώθηκε και σφραγίστηκε την Τετάρτη 19 Μαΐου 2021, κατά την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

«Σας ευχαριστούμε που συμβάλλετε στην διάσωση των εργαλείων αξιοπρέπειας μας»

Με επιστολή της η Κίνηση Αναπήρων Καλλιτεχνών ευχαριστεί για την άμεση ανταπόκριση του Δήμου στη μεταφορά του εξοπλισμού προσβασιμότητας, σημειώνοντας: «Η Κίνηση Ανάπηρων Καλλιτεχνών θα συνεχίσει τις πλάγιες διαδρομές για την εξέλιξη του Πολιτισμού που μας χωράει όλες, όλους και όλα. Η αλληλεγγύη και η συνυπευθυνότητα είναι τα δικά μας όπλα. Σας ευχαριστούμε που συμβάλλετε στην διάσωση των εργαλείων αξιοπρέπειας μας».

«Η διοίκηση του Δήμου Χαλανδρίου έπραξε το αυτονόητο. Δυστυχώς το κράτος έπραξε το ακατανόητο…», υπογράμμισε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Σέργιος Γκάκας.

 

Αφήστε μια απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε εδώ το όνομά σας