Νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Αγίας Παρασκευής

0

Τις αποφάσεις του για τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τις θέσεις των αντιδημάρχων και του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου ανακοίνωσε ο νέος Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Βασίλης Ζορμπάς

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου ορίστηκαν με τις εξής αρμοδιότητες:

  • Αργυρός Ιωάννης, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Διοικητικών Υπηρεσιών (με αντιμισθία) με θητεία έως 31/08/2020 με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Διοικητικών Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
-Την έκδοση αδειών γάμου και την τέλεση πολιτικών γάμων.
-Θέματα υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας και το Γιατρό Εργασίας.

  • Δάβαρη Ελένη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Περιβάλλοντος (με αντιμισθία) με θητεία έως 31/08/2020 με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, πλην των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα.

«Ευχαριστώ τον Δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά που μου εμπιστεύτηκε για ακόμα μια φορά την Αντιδημαρχία Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. Η τιμή και η ευθύνη μεγάλη. Οι συνθήκες αντίξοες, θυμός, οργή, και απογοήτευση είναι τα εναλλασσόμενα συναισθήματα που διακατέχουν τους πολίτες», ανέφερε σε δήλωσή της.

  • Σάρκουλας Βασίλειος, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών (με αντιμισθία) με θητεία έως 31/08/2020 με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, οι αρμοδιότητες των οποίων περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
-Τον έλεγχο και συντονισμό των θεμάτων καθημερινότητας και αναπλάσεων.
-Τη λειτουργία και τις τεχνικές ανάγκες του κοιμητηρίου.
-Τα θέματα μισθώσεων ακινήτων του Δήμου, κληροδοτημάτων και ακινήτων για αγορά και αξιοποίηση, οικοπέδων για απαλλοτρίωση ή άσκηση αγωγής και εν γένει την αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας.
-Την τέλεση πολιτικών γάμων.

  • Κωβαίος Νικόλαος, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής (με αντιμισθία) με θητεία έως 31/08/2020 με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο του Τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας και Αλληλεγγύης, πλην του ΚΑΠΗ και του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι και του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών και Αρωγής οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας τους Δήμου.
-Την εποπτεία λειτουργίας όλων των κοινωνικών δομών, προγραμμάτων και δράσεων του Δήμου (Μουσικοκινητικό Εργαστήριο, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Μαγειρείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Ανταλλακτήριο του Δήμου, Τράπεζα Χρόνου, Κέντρο Γυναίκας κλπ), πλην του ΚΑΠΗ και του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.
-Την παρακολούθηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ που αφορούν την Κοινωνική Πολιτική.
-Την ευθύνη λειτουργίας του Συμβουλίου Ενταξης Μεταναστών.
-Την εποπτεία και συντονισμό των εθελοντών – εθελοντισμού του Δήμου.
-Το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων.

Ορίζεται ο κατωτέρω Δημοτικός Σύμβουλος ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του
Δήμου ως εξής:
Μαλάμος Νικόλαος του Ζαχαρία (χωρίς αντιμισθία) με αρμοδιότητες:
– Εποπτεία – λειτουργία του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας
– Εποπτεία – λειτουργία των ΚΑΠΗ
– Εποπτεία – λειτουργία – συντονισμό του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Στον ίδιο ανατίθενται η υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» εγγράφων σχετικών με τους τομείς ευθύνης και εποπτείας του.