Δήμος Μπροστά: “Οι θέσεις μας για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας”

0

Οι θέσεις μας για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

*του Χάρη Ροκά, μέλος «δήμος μπροστά+», μηχανικός Msc & μέλος ΔΣ ΠΕΑΠ

Το ΣΒΑΚ ως στρατηγικό σχέδιο πρέπει να προβλέπει πραγματοποίηση Κυκλοφοριακής μελέτης, εστιάζοντας σε μονοδρομήσεις και αντιμετώπιση της διαμπερούς κυκλοφορίας με τους όμορους Δήμους, προκειμένου να αποσυμπιεστεί η μετακίνηση, τόσο των πολιτών όσο και των ΜΜΜ. Σκοπός είναι η εφαρμογή και η δημιουργία ζωνών ήπιας κυκλοφορίας με έμφαση σε εναλλακτικές μεθόδους μετακίνησης. Επιπροσθέτως, απαιτείται η δημιουργία χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης για τους μη κατοίκους σε στρατηγικά επιλεγμένα σημεία. Σκοπός η μείωση του φόρτου κυκλοφορίας σε κεντρικές και μη οδούς προς αποφυγή της υφιστάμενης συμφόρησης. Επιπλέον, απαιτείται η αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (εφεξής ΓΠΣ) της Πεύκης και της Λυκόβρυσης, στο οποίο θα γίνει διάλογος, όπου ενδιαφερόμενοι φορείς θα καταθέσουν θέσεις και προτάσεις προς διαβούλευση. Αναγκαία δε προυπόθεση, τα ΓΠΣ να αντιλαμβάνονται την Λυκόβρυση και την Πεύκη ως μία οντότητα, ώστε να δημιουργηθεί ενιαία στρατηγική δημοτικής/αστικής ανάπτυξης.

Επίσης, απαιτείται η δημιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. Το ΣΒΑΚ θα πρέπει να ορίζει τη δημιουργία κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης της αστικής κινητικότητας σε στρατηγικό επίπεδο την πολυδιάσταση και πολυκεντρική ανάπτυξη του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης. Οι περισσότεροι κοινόχρηστοι χώροι, σε συνδυασμό με τη πεζοδρομημένη ένωσή τους, θα βελτιώσουν σε σημαντικό βαθμό τόσο την ασφάλεια όσο και το αίσθημα ασφάλειας στις ενδοδημοτικές και διαδημοτικές μετακινήσεις με εναλλακτικές μορφές μετακίνησης.

Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην πεζοδρόμηση. Αναγκαία συνθήκη αποτελεί η πεζοδρόμηση κεντρικών και μη οδών, ώστε να συνδέουν τους κοινόχρηστους χώρους, καθώς επίσης τα υφιστάμενα και υπο διαμόρφωση κεντρα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πεζοδρομίων θα πρέπει να ακολουθούν πιστά την κείμενη και ευρωπαική νομοθεσία αναφορικά με ζητήματα διαστάσεων, καθιστώντας τα φιλικά σε πεζούς και σε Άτομα Με Αναπηρίες. Σημαντική σημείωση, η σύσταση πίνακα/κατάλογου κατασκευστικών και τεχνικών προδιαγραφών προς αποφυγήν αστοχιών. (Ράμπες για καροτσάκια σε όλες τις σκάλες, σε διαβάσεις πεζών, σε φανάρια, ειδικά πλακάκια για τυφλούς κλπ). Στα πεζοδρομημένα κέντρα πόλης θα πρέπει να περιορίζεται η μετακίνηση με οχήματα. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται η πεζοδρόμηση ως ελάχιστο στο 95% του συνόλου του οδικού και πεζοδρομημένου δικτύου σε βάθος 15ετίας, η πολιτική μέτρων ελέγχου και περιορισμού ταχύτητας, η βελτίωση ενδοσυγκοινωνίας με ΜΜΜ και ανάπτυξη εφαρμογής που να ενημερώνει τους πολίτες για δρομολόγια, καθυστερήσεις κλπ σε όλες τις στάσεις που αφορούν τους δήμους Λυκόβρυσης και Πεύκης. Σε ό,τι αφορά στην Κάτω Πεύκη, απαιτούνται μέτρα για την παύση της διαμπερούς κυκλοφορίας στη Βύρωνος.

Επίσης, μείζονος σημασίας είναι να προβλεφθούν κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι στην περιοχή που η λεωφόρος Κύμης θα διανοιχτεί (cut and cover) στην Λυκόβρυση. Παρόμοια έχουν πραχθεί σε άλλους Δήμους, όπου υπάρχουν υπαίθρια γυμναστήρια και χώροι αναψυχής (πάρκα, πεζοδρομήσεις κλπ.).

Το ΣΒΑΚ θα πρεπει να προβλέπει τη βελτίωση, αναβάθμιση και ανάδειξη του πράσινου στον ενιαίο Δήμο. Δράσεις όπως, σύσταση δασικών μελετών, ανάδειξη και θεσμοθέτηση αυτών ως χώρων αναψυχής είναι αναγκαίες. Θα πρέπει να προβλέπει μελέτες φωτισμού και δημιουργία πάρκων διάφορων χρήσεων με υδροδότηση.

Χαρακτηριστικά, αναφέρονται τα δάση Μορέλλα την Κάτω Πεύκη, το Κάσδαγλη σε Πεύκη & Λυκόβρυση, το Αργύρη στη Λυκόβρυση, η Πύρνα κλπ. Υπάρχει ανάγκη για οικολογικό φωτισμό στα δάση που να τα καθιστούν φιλικά, τόσο στον άνθρωπο όσο και στην χλωριδοπανίδα τους. Στα δάση προτείνεται η δημιουργία εκδηλώσεων εικαστικού χαρακτήρα, πεζοδρόμηση, ποδηλατοδρόμηση και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, καθώς επίσης και δημιουργία θεσμοθετημένων πάρκων για ζώα με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές.

Εκτός από τα ανωτέρω απαιτείται η δημιουργία οριοθετημένων κλειστών και ανοιχτών θέσεων στάθμευσης. Απαιτείται η ανάπτυξη εφαρμογής που να ενημερώνει τους χρήστες για τις ελεύθερες θέσεις των δημοτικών θέσεων στάθμευσης. Πρόκειται για υπόγεια και επίγεια, πολυεπίπεδα πάρκινγκ με σκοπό να εξυπηρετηθούν οι καθημερινές και περιστασιακές ανάγκες των δημοτών. Θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων είναι επίσης αναγκαίες πλησίον των στάσεων των ΜΜΜ, πλησίον των εμπορικών, αθλητικών και κέντρων αναψυχής κλπ. Βασικός πυλώνας, γύρω από τον οποίο θα πρέπει να κινείται το ΣΒΑΚ, είναι η ηλεκτροκίνηση. Απαιτείται η σύσταση ταχυφορτιστών σε όλα τα δημόσια και δημοτικά κτίρια και πάρκινγκ, καθώς επίσης και η αντικατάσταση όλων των δημοτικών οχημάτων με ηλεκτροκίνητα.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η αειφορική διαχείριση των όμβριων και αστικών υδάτων με έργα υποδομής σε όλο το οδικό και μη δίκτυο. Αυτό θα λογίζεται ως υποέργο στα πλαίσια της γενικότερης βελτίωσης του υπάρχοντος οδικού και μη δικτύου και του τεχνητού αστικού περιβάλλοντος.

Σημειώνεται δε, η σημασία αναβάθμισης φωτισμού με οικολογικού χαρακτήρα φωτισμού με έμφαση στην αισθητική, την πρακτικότητα, την ενεργειακή απόδοση, την αστική ασφάλεια και το περιβάλλον. Το ΣΒΑΚ θα πρέπει να δεσμεύει τους φορείς για τη σύνταξη όλων των χωροταξικών, πολεοδομικών και αναπτυξιακών σχεδίων σε βάθος 15ετίας (ΓΠΣ, ΣΧΟΑΠ κλπ.)

Απαιτείται εκσυγχρονισμός των σηματοδοτών. Αντικατάσταση όλων των σηματοδοτών με έμφαση στη μείωση της κίνησης (στα πλαίσια κυκλοφοριακών μελετών) και στα Άτομα με Αναπηρίες (χρήση αισθητήρων κίνησης, φωτισμού από οχήματα) με ήχο και ειδοποίηση αφής. Ράμπες και διαβάσεις σε όλα τα φανάρια. Φυσικά φανάρια και στους ποδηλατόδρομους. Ηλεκτρονικοί πίνακες ενημέρωσης των πολιτών. Τέλος, στους διαδραστικούς πίνακες οι πολίτες θα ενημερώνονται για τις δημοτικές δράσεις, τις δημοτικές εκδηλώσεις, θα εκφράζουν τις απόψεις τους σε ερωτήσης για δημοτικά θέματα, προβολή διαφημίσεων δημοτικών εκδηλώσεων, καθώς επίσης θα έχουν διαδραστικό χαρακτήρα, όπως παιχνίδια αναμονής, επιλογή μουσικής κλπ.

 

Αφήστε μια απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε εδώ το όνομά σας