Εγκρίθηκε η εισήγηση της ΚΕΔΕ για το περιβάλλον από την Επιτροπή Περιφερειών της Ε.Ε.

0

Ο Β’ Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, και Δήμαρχος
Καλλιθέας, Δημήτρης Κάρναβος που εκπροσωπεί την Κεντρική Ένωση
Δήμων Ελλάδας στην Επιτροπή Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
κέρδισε μια κρίσιμη ψηφοφορία με την εισήγησή του για το 8ο πρόγραμμα
δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον.
Η εισήγηση του κ. Κάρναβου εγκρίθηκε με 213 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 3
αποχές, πετυχαίνονται μια ευρύτατη αποδοχή των ελληνικών θέσεων σε έναν
ευρωπαϊκό θεσμό για την Αυτοδιοίκηση.
Το 8ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον θα αποτελέσει τον δεσμευτικό
«χάρτη» για τις πολιτικές για το περιβάλλον την επόμενη δεκαετία και
αποτελεί πλέον την πιο σημαντική πολιτική για την Ένωση τα επόμενα
χρόνια.
Η αποδοχή της εισήγησης του Β’ Αντιπροέδρου της ΚΕΔΕ καταδεικνύει τον
ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό θεσμό της Επιτροπής
Περιφερειών.
Βασικά σημεία της εισήγησης του Κ. Κάρναβου ήταν μεταξύ άλλων τα εξής:
1. Η αντιμετώπιση της ανεπαρκούς εφαρμογής των περιβαλλοντικών
πολιτικών και της νομοθεσίας με νέα και παλαιά εργαλεία όπως οι Τεχνικές
Πλατφόρμες, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η περιβαλλοντική δικαιοσύνη, ο
θεσμός των «ambassadors» για την προώθηση της εφαρμογής της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας κ.α.
2. H πλήρης συμμετοχή και συνεργασία με τις τοπικές και τις
περιφερειακές αρχές.
3. Η μεγαλύτερη ανάδειξη της διασύνδεσης που υπάρχει μεταξύ της
περιβαλλοντικής προστασίας και της ανθρώπινης υγείας. H πανδημία Covid19 ανέδειξε με τον πιο εμφατικό τρόπο τη σημασία του υγιούς περιβάλλοντος
στη διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας.
4. Η υιοθέτηση ενός νέου μηχανισμού παρακολούθησης.
5. Η σημασία προώθησης της επιβράβευσης σε ευρωπαϊκό, εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δημιουργώντας έτσι μια προστιθέμενη αξία
στην κοινωνία, στους πολίτες και στις επιχειρήσεις προκειμένου να αυξήσουν
τις προσπάθειές τους και τη συμμετοχή τους στην προστασία του
περιβάλλοντος.
6. Ο σημαντικός ρόλος της «καλής νομοθέτησης» για την αποτελεσματική
ανταπόκριση στον όρο του «μη βλάπτειν».

Αφήστε μια απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε εδώ το όνομά σας