ΔΥΟ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ  ΞΕΣΤΡΑΤΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ “COHERENCΕ CHECK & REACH BACK”, άρθρο του Υποναυάρχου ε.α. Στέλιου Φενέκου

0

Οι έννοιες  “Coherence Check” & “Reach Back” είναι δύο έννοιες που ξεκίνησαν και έχουν μεγάλη εφαρμογή στην στρατιωτική στρατηγική και σήμερα έχουν υιοθετηθεί από μεγάλους ιδιωτικούς και δημόσιους διεθνείς οργανισμούς  και επιχειρήσεις, για την διαμόρφωση των στρατηγικών επιλογών τους.

Η έννοια “Coherence Check” αναφέρεται στην συνεκτικότητα των επί μέρους διαφορετικών ενεργειών & σχεδίων σε μία στρατηγική σχεδίαση. Συγκρίνει και αξιολογεί  για την συνοχή μεταξύ των διαφορετικών ενεργειών που χρειάζονται για να υλοποιηθεί ένας ή και περισσότεροι στρατηγικοί στόχοι,  ώστε να υποστηρίζουν συνεκτικά τον ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό μίας εταιρείας/επιχείρησης/οργανισμού, ο οποίος απλώνεται σε βάθος χρόνου.

Στην πολιτική διευρύνεται στο πεδίο της διαχρονικής συνοχής μεταξύ πόρων (λόγων –στελεχών – μέσων) & έργων ενός πολιτικού κόμματος, και πολιτικού προσώπου & δημόσιου λειτουργού.

Η δεύτερη έννοια είναι αυτή του “Reach Back” αναφέρεται στην αποτελεσματικότητα της χρήσης των πόρων (υλικών και άϋλων) ως προς τους επιδιωκόμενους στόχους. Στην αξιολόγηση ότι γίνεται σωστή και αποδοτική χρήση των μέσων για να επιτευγχθούν οι σωστοί σκοποί. Ότι δηλαδή τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ή θα χρησιμοποιηθούν είναι τα κατάλληλα, έχουν την καλύτερη απόδοση και τελικά επιτυγχάνουν με συνέπεια τους στόχους  που έχουν σχεδιασθεί, εξετάζοντας τα αποτελέσματα από το τέλος προς την αρχή. Η διαδικασία μπορεί να γίνει αφού ολοκληρωθεί ένα σχέδιο αλλά και κατά την διάρκεια σε διακριτά στάδια επίτευξης των επί μέρους στόχων.

Καθίσταται όμως εξαιρετικά σημαντική εάν εφαρμοσθεί νοητικά πριν ξεκινήσει η υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδιασμού, για να προβλεφθούν ασυνέπειες και κακή χρήση των πόρων  ως προς τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Στην πολιτική (και στην εξωτερική πολιτική) είναι αναγκαία ως διαδικασία (reach back), ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν τα λόγια, τα σχέδια και οι συναφείς πράξεις ενός πολιτικού σχηματισμού (και προσώπου-δημόσιου λειτουργού), εάν έχουν συνέπεια, εάν  είναι αποτελεσματικά στην πράξη ως προς την χρήση των πόρων (υλικών και άυλων) και εάν επιτυγχάνονται αποτελεσματικά τα όσα υπόσχεται, διακηρύσσει  και υλοποιεί.

Τις διαδικασίες αυτές μπορούμε να τις εφαρμόσουμε όλοι μας όσοι ασχολούμαστε με πολιτική, με εξωτερική πολιτική, με στρατηγικό σχεδιασμό και με την υλοποίησή του, στην κυβέρνηση,  στις αυτοδιοικητικές δραστηριότητες, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα σε μεγάλες επιχειρήσεις,  προκειμένου να ελέγχουμε την σταθερότητα της πολιτικής μας, την συνεκτικότητα των θέσεων και των διακηρύξεων και κυρίως την συνοχή και την συμφωνία σκοπών και μέσων στην στρατηγική μας και με συνέπεια με του στόχους έχουμε βάλει είτε έχουμε διακηρύξει σε διάφορες περιόδους.

Αφήστε μια απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε εδώ το όνομά σας